ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

«…the result can be bold and startling». Crateri figurati d’età geometrica dalla necropoli di Siderospilia (Priniàs)

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 96 (2018): 497-518

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η μελέτη της κεραμικής της Γεωμετρικής περιόδου από τη νεκρόπολη της Σιδεροσπηλιάς, στον Πρινιά, η οποία είναι σε εξέλιξη, μας επέτρεψε να ξεχωρίσουμε μια ομάδα μεγάλων κρατήρων με υψηλό πόδι.

Federico Halbherr a Creta e l’esplorazione delle regioni di Mylopotamos e Amari (1894)

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 96 (2018): 389-409

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τον Αύγουστο του 1894, ο Federico Halbherr εξερευνά τις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Αμαρίου στο πλαίσιο ενός ευρέως ερευνητικού προγράμματος στην Κρήτη με χρηματοδότηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας.

Settlement and Land Use on the Periphery. The Bouros-Kastri Peninsula, Southern Euboia

Oxford

Settlement and Land Use on the Periphery. The Bouros-Kastri Peninsula, Southern Euboia The Bouros-Kastri peninsula at the south-eastern tip of the Greek island of Euboia has previously been overlooked in the archaeological literature. This survey by the Southern Euboea Exploration Project, conducted under the aegis of the Canadian Institute in Greece, now provides a wealth of intriguing information about fluctuations in long-term use and habitation in this part of the Karystia.

Die goldenen Siegelringen der Ägäischen Bronzezeit

Heidelberg

Die goldenen Siegelringen der Ägäischen Bronzezeit The aim of the present work is to present a comprehensive survey of the genre of Minoan and Mycenaean signet rings in its chronological, technical and iconographic development. The study of the material faces two main problems: First, seal images of supposedly religious content have always been a vividly discussed subject of research, while signet rings with allegedly lesser pictographical potential were (and still are) significantly underrepresented in the literature.

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans

Oxford & Philadelphia

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans Ever since the definition of the Neolithic Revolution by Vere Gordon Childe, archaeologists have been aware of the crucial importance of food for the understanding of prehistoric developments. Numerous studies have classified and described cooking ware, hearths and ovens, have studied food residues and more recently also stable isotopes in skeletal material.

Should I Stay or Should I Go? Mycenaeans, Migration, and Mobility in the Late Bronze Age and Early Iron Age Eastern Mediterranean

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 115-143

A recent paper argues that climate change at the end of the Late Bronze Age caused mass migrations, ‘vast movements of population’, out of the Balkans into Greece and Anatolia, with migrants destroying cities and states as they went – causing the collapse of Late Bronze Age societies such as the Mycenaeans.

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean

Leiden

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean Colourful surface treatments form an integral element of vernacular and élite architecture of ancient societies. This is also true for the various regions of the Eastern Mediterranean in the 2nd millennium B.C.E., where elaborate wall paintings furnished temples, tombs, palatial buildings, and in general more elaborate houses.

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns

Louvain-la-Neuve

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns Following a first 5-year programme between 2007 and 2011 and three earlier preliminary reports published as Aegis 1.4 and 6, the Belgian School at Athens returned to Sissi in 2015. This volume describes the results of the 2015 and 2016 campaigns, in part concentrating on the remains of a large, Neopalatial monumental complex with Central Court, which was initially recognised in 2011.

Diet and Social Divisions in Protohistoric Greece: Integrating Analyses of stable Isotopes and Mortuary Practices

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 95-114

The Early Iron Age (EIA, 11th – 8th century BC) in Greece is the transitional period following the end of the Mycenaean civilisation. The first half of this period is the so-called Protogeometric period (11th – 10th century BC) during which the mainland communities had to recover from the collapse of the Mycenaean palatial system, a centralised economic system of a stratified society.