ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2013

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, 19:00

Η ακρόπολη της Βραυρώνας κατά τη μυκηναϊκή περίοδο

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Οι παλαιές (1950, 1955-1956, 1962) και οι νεότερες (1999-2001) ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην ακρόπολη της Βραυρώνας έφεραν στο φως πολύτιμα αρχαιολογικά δεδομένα για την κατανόηση της οικιστικής ιστορίας της παραλιακής αυτής θέσης της ανατολικής Αττικής κατά τη διάρκεια –κυρίως- της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Τα αρχαιολογικά αυτά δεδομένα, τα οποία προέρχονται κυρίως από το πλάτωμα της κορυφής της ακρόπολης καθώς και από την βορειοανατολική της κλιτύ (περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου), δείχνουν ότι η θέση, η οποία κατά την αρχαιότητα ήταν περίφημη ως ιερός τόπος της Αρτέμιδος Βραυρωνίας, είχε ένα σημαντικό μεσοελλαδικό και μυκηναϊκό παρελθόν.

Ο στόχος της διάλεξης είναι διττός. Αφενός αποσκοπεί στην παρουσίαση των ανασκαμμένων μυκηναϊκών κτηριακών καταλοίπων της ακρόπολης καθώς και στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικότερων κινητών ευρημάτων που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους. Στηριζόμενοι στα ανασκαφικά δεδομένα θα προβούμε σε κάποιες υποθέσεις για τη σύνδεση των κτισμάτων με συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν την οικονομία και τις ιδεολογικές αντιλήψεις των κατοίκων της. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια συνθετική παρουσίαση της οικιστικής ιστορίας καθώς και μια εκτίμηση του χαρακτήρα της ακρόπολης της Βραυρώνας για την χρονική περίοδο 1600 – 1200 π.Χ., δηλαδή για το διάστημα που κυμαίνεται ανάμεσα στην πρωτομυκηναϊκή περίοδο (ΥΕ Ι) έως το τέλος της μυκηναϊκής ανακτορικής περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΒ2). Τον δεύτερο στόχο της διάλεξης αποτελεί η διασύνδεση των μυκηναϊκών ευρημάτων της ακρόπολης της Βραυρώνας με άλλα γνωστά μνημεία και ευρήματα της Αττικής και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας. Μέσω της συγκριτικής μελέτης θα επιχειρηθεί η ένταξη του υλικού στα πολιτισμικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής του.

Πρόσκληση


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.