ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

27 Σεπτεμβρίου 2013

Κεραμική γεωμετρικών χρόνων από τον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Μια μελέτη των κατώτερων στρωμάτων της τομής 23-13α

Νικόλαος Σ. Χατζής Εγνατία 14 (2010): 155-192.

Από την εισαγωγή

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου απότελεί η εξέταση ενός μέρους της κεραμικής, που εντοπίστηκε στα κατώτερα στρώματα της τομής 23-13α, στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Η επιλογή του υλικού έγινε μέσα από ένα ευρύτερο σύνολο, με κριτήριο την ποιότητα των θραυσμάτων, το βαθμό διατήρησής τους, το είδος της διακόσμησής τους και, γενικότερα, τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από τη μελέτη τους, όπως η ταύτιση του σχήματος και του τύπου των αγγείων, η προέλευση και η χρονολόγησή τους. Έτσι, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στην εισαγμένη και ντόπια τροχήλατη κεραμική, κατηγορίες οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε περισσότερα ερωτήματα.

Το υλικό που εξετάζεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς προήλθε από στρώματα τελείως απαλλαγμένα από τις σύγχρονες ανθρώπινες επεμβάσεις που διαπιστώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της ανασκαμμένης έκτασης του οικισμού και οφείλονται κυρίως στην εγκατάσταση των συμμαχικών στρατευμάτων στην περιοχή, κατά τη διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, και στη μετέπειτα χρήση του χώρου ως νεκροταφείου αλόγων. Συνέπεια των παραπάνω ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι η σημαντική καταστροφή που υπέστη η στρωματογραφία του υπεδάφους της περιοχής.

Μια από τις σπάνιες εξαιρέσεις αποτελούν τα κατώτερα επίπεδα της τομής 23-13α. Μια περιορισμένης κλίμακας διατάραξη που παρατηρήθηκε σε αυτά δεν εμπόδισε την εξαγωγή χρήσιμων, αν και όχι πάντα ασφαλών συμπερασμάτων, σχετικά με την κατασκευή και την καταστροφή του ενός από τα τρία βοτσαλωτά δάπεδα που αποκαλύφθηκαν στην τομή, καθώς και τη στενότερη χρονολόγηση ορισμένων θραυσμάτων, τα οποία δεν θα μπορούσαν να χρονολογηθούν μόνο από τα εξωτερικά χρακτηριστικά τους.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.