ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

1 Ιανουαρίου 2010

La ceramica fine del MM IIA di Festòs (The ceramic phase of MM IIA at Phaistos)

Ilaria Caloi Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene 2007 [2009]: 303-330.

Περίληψη

O σκοπός του άρθρου αυτού είναι η παρουσίαση της MM IIA κεραμικής της Παλαιοανακτορικής Φαιστού. Από το 1994, οι καθηγητές V. La Rosa και F. Carinci διευθύνουν ένα νέο πρόγραμμα ανασκαφών και επαναθεώρησης της εργασίας του Levi την περίοδο 1950-1966, με τη βοήθεια της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η εργασία του συγγραφέα εστιαζόταν στην εκ νέου μελέτη των ανασκαφών του Levi στη Δυτική συνοικία της Δυτικής Αυλής (Piazzale I) του Ανακτόρου της Φαιστού (δωμάτια C, CI, CIII, ICα και ICβ). Η αναλυτική μελέτη των στοιχείων του συνόλου και της MM IB – MM II κεραμικής που προέρχεται από τη συγκεκριμένη συνοικία υπήρξε το σημείο εκκίνησης για την προσπάθεια απόδοσης ενός καινούριου καθορισμού της MM IIA κεραμικής φάσης της Φαιστού. Πράγματι, η, εργασία αυτή επέτρεψε στον συγγραφέα να ταυτίσει μερικά στρώματα (τα ανώτερα) που περιείχαν κεραμική η οποία μπορούσε εύκολα να συγκριθεί με εκείνη από τα MM IIA στρώματα της Κνωσού.

Η MM IIA της Φαιστού χαρακτηρίζεται από την ευρεία χρήση του κεραμικού τροχού για μικρά αγγεία, όπως στον Κομμό, την Κνωσό και τις Αρχάνες, και από την εμφάνιση νέων παραλλαγών προγενέστερων σχημάτων καθώς και νέα κεραμική. Ο καθορισμός της κεραμικής φάσης της MM IIA στη Φαιστό είναι αξιόλογος γιατί σημαίνει επίσης ότι όλες οι αποθέσεις της Φαιστού που χρονολογούνταν πριν σε μια μεταβατική φάση ανάμεσα στη MM IB και τη MM II, μπορούν τώρα να αναχθούν στη MM IIA. Τα ανώτερα στρώματα από τα δωμάτια της Δυτικής συνοικίας στη Δυτική Αυλή, η απόθεση του δαπέδου του δωματίου β στην Αγία Φωτεινή, καθώς και οι αποθέσεις που βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο των δωματίων CVI και CVII στις νοτιότερες πλαγιές της Acropoli Mediana, είναι κεραμικές αποθέσεις της MM IIA.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.