ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

2 Μαρτίου 2016

The formation and use of dromoi in Early Mycenaean tombs

Nikolas Papadimitriou The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 71-120

Περίληψη

Το άρθρο εξετάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης των δρόμων των μυκηναϊκών τάφων και τους λόγους για τους οποίους αναδείχθηκαν σε βασικά στοιχεία της ταφικής αρχιτεκτονικής στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εστιάζει σε συλλογικούς τάφους με πλευρική είσοδο της ΥΕ Ι και της μεταβατικής ΥΕ Ι/ΙΙΑ περιόδου αλλά μελετά επίσης και ορισμένους ΜΕ τάφους με πλευρική είσοδο. Στο πρώτο μέρος εκτίθενται τα αρχιτεκτονικά δεδομένα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται μόνιμες κατασκευές και ενδείξεις τελετουργικών πράξεων εντός των δρόμων. Στο τρίτο μέρος αναλύεται ο συμβολικός και επιτελεστικός χαρακτήρας των τελετουργιών που ελάμβαναν χώρα στους δρομους. Προτείνεται ότι ο δρόμος δεν ήταν ένα εγγενές στοιχείο της μυκηναϊκής ταφικής αρχιτεκτονικής αλλά προέκυψε σταδιακά μέσα από μια διαδικασία πειραματισμών που είχαν ξεκινήσει ήδη στους ΜΕ τύμβους και ολοκληρώθηκαν στους θολωτούς και θαλαμωτούς τάφους της ύστερης ΥΕ Ι ή της μεταβατικής ΥΕ Ι/ΙΙΑ περιόδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συγκεράστηκαν στοιχεία διαφορετικών αρχιτεκτονικών παραδόσεων με σκοπό να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα αλλά και νέες τελετουργικές ανάγκες που προέκυψαν σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.