ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

Molyvoti, Thrace, Archaeological Project: 2013 Preliminary Report

Hesperia 85.1 (January-March 2016): 1-64

The Molyvoti, Thrace, Archaeological Project (MTAP) investigates the settlement inconclusively identified as ancient Stryme in its evolving regional, political, economic, and cultural contexts.