ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

Central ceiling and roof supports in Early Minoan II architecture

Annual of the British School at Athens 111 (2016): 51-69

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε μερικούς κεντρικούς υποστηρικτικούς τοίχους των πρώιμων μινωικών κτηρίων στην Αγία Τριάδα, στο Φούρνου Κορυφή (Μύρτο) και στη Βασιλική. Οι τοίχοι, οι οποίοι έχουν σχήμα Π, C, και L, έχουν ερμηνευθεί ως τοίχοι στήριξης οροφής.

Minoanisation in the Middle Bronze Age: evaluating the role of Cycladic producers and consumers

Annual of the British School at Athens 111 (2016): 71-93

Παρόλο που ο εκμινωισμός, η διαδικασία δηλαδή κατά την οποία τα κρητικά έθιμα διαδόθηκαν στο Αιγαίο, είναι ένα βασικό θέμα έρευνας για τις Κυκλάδες κατά την Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού, η συζήτηση για τις πρωταρχικές αιτίες αυτού του φαινομένου έχει επικεντρωθεί βασικά στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Truth lies in details: identifying an apiary in the miniature wall painting from Akrotiri, Thera

Annual of the British School at Athens 111 (2016): 95-120

Διαβάστε το άρθρο

Ανάμεσα στις αινιγματικές παραστάσεις της αιγαιακής εικονογραφίας της 2ης χιλιετίας π.Χ. συγκαταλέγεται η κατασκευή που εικονίζεται στο νότιο τοίχο της Μικρογραφικής Ζωφόρου από τη Δυτική Οικία του Ακρωτηρίου Θήρας.

Phantom Trojans at the Dardanelles?

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 27-50

The assumption that a Trojan War took place in the so-called Troas at the Dardanelles depends on the belief that there once existed a population called Troes in this region, as the Ilias maintains. However, the Troes in the Ilias do not carry Anatolian, but only Greek and Thracian or Illyrian names; there is no Trojan identity.

Cutting-edge technology and knowhow of Minoans/Myceneans during LBA and possible implications for the dating of the Trojan war

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 51-79

In the present paper, the material evidence, in LBA, both for the technological level of Minoan/Mycenaean Greece, mainland-islands-Crete, and the image emerging from the archaeological finds of the wider area of Asia Minor, Land of Ḫatti, Cyprus, and Egypt, are combined in order to draw conclusions regarding international relations and exchanges.

An overview of the Late Helladic IIIC period in Anatolia

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 7-26

When we look into western Anatolia in the LH IIIC period, an increase in Mycenaean pottery is observed in comparison with the preceding periods along the coast in settlements like Panaztepe, Liman Tepe, Bademgediği Tepe, Kadıkalesi, Miletos, and Cine-Tepecik.

Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation

Nature Communications 7 (open access)

Caldera-forming eruptions of island volcanoes generate tsunamis by the interaction of different eruptive phenomena with the sea. Such tsunamis are a major hazard, but forward models of their impacts are limited by poor understanding of source mechanisms.

Evolving settlement patterns, spatial interaction and the socio-political organisation of late Prepalatial south-central Crete

Journal of Anthropological Archaeology 42 (2016): 184-197

Simulations of spatial interaction in archaeology have been successful in predicting the emergence of central sites, and political and economic hierarchies that match observed long-term settlement patterns. It still remains unclear, however, to what degree such models can effectively allow for uncertainty in the archaeological record, especially when it comes to incomplete and unevenly distributed settlement data, and how best they might incorporate artefact-scale evidence.