ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

Keçiçayiri: An Early Bronze Age II fortified hilltop settlement (Northwest Anatolia)

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16.1 (2016): 87-99

Διαβάστε το άρθρο

The site is of great importance as it shows the existence of fortified settlements in the highlands of the Eskişehir region, already around the middle of the third millennium BC and possibly in connection with intensified trade relations between distant areas. The settlement of Keçiçayırı, which currently represents the only known example of these settlements, may have been built to manage and protect sources of raw materials like flint.

Considering the re-use of Late Bronze Age buildings in light of contextual information and human remains at Beycesultan

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16.2 (2016): 75-86

Διαβάστε το άρθρο

The aim of this work is to understand the nature of the deposition of the human remains within the settlement and whether these people were killed in the attacks and/or by the fires. The study of human remains from one building reveals that the human bones within this space were deposited secondarily, which raises more questions about the identity of the new settlers.

A study on chalices from Beycesultan: Their function, social meaning and cultural interactions

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16.2 (2016): 13-32

Διαβάστε το άρθρο

This paper is focused on the production, function and cultural interactions of the chalices detected at the Late Bronze Age levels of Beycesultan Höyük. The morphological characteristics and context analysis of the chalices found at Beycesultan Höyük will be discussed, and following this, the chalices function and place within society will be compared with other settlements where chalices have been obtained.

Ακρωτήρι Θήρας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 63 (2016): 34-35

Χωρίς περίληψη

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 63 (2016): 34

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 63 (2016): 33-34

Χωρίς περίληψη

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 63 (2016): 31-32

Χωρίς περίληψη

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 63 (2016): 21-22

Χωρίς περίληψη