ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

Opium or oil? Late Bronze Age Cypriot Base Ring juglets and international trade revisited

Antiquity 90.354 (2016): 1552-1561

Διαβάστε το άρθρο

The Base Ring juglets of Late Bronze Age Cyprus have long been associated with opium due to their hypothetical resemblance to inverted poppy heads. Analysis of organic residues on Base Ring juglets from Cyprus and Israel, however, showed no trace of opium; instead, the vessels had contained a variety of perfumed oils.

The handle wagging the cup. Formal aspects of alcohol consumption in the transfer of ideology: Anatolia and the Aegean towards the end of the third millennium BC

Oxford Journal of Archaeology 35.4 (November 2016): 345-358

Διαβάστε το άρθρο

Towards the end of the third millennium BC, just as wine was becoming an important commodity, the manifestation of this emphasis on the communal consumption of alcoholic beverages can be observed in the material culture of Anatolia and the Aegean with the so-called ‘west Anatolian drinking set’ consisting of drinking cups with characteristically oversized handles and beak-spouted pitchers.

Household Scales: What Cooking Pots Can Tell Us About Households in the Late Neolithic Stavroupoli (Northern Greece)

Open Archaeology 2.1 (2016): 328-345

Διαβάστε το άρθρο

Remains of the houses in the Late Neolithic of Northern Greece are as a rule less well preserved than in some other regions of Greece such as Thessaly. The site of Stavroupoli-Thessaloniki is a settlement with a dense habitation pattern, but poorly preserved architecture.

Sharing images, shaping power in the periphery: The influence of the Mycenaean palatial system in the iconography of the Late Bronze Age Thessaly

Anodos. Studies of the Ancient World 12/2012 [2016]: 233-242

Διαβάστε το άρθρο

This paper attempts to investigate the role the palatial iconography played in the expression of the established or under formation political, social and economic structures in Late Bronze Age Thessaly with an emphasis on the 14th and 13th century B.C.

Pu-ro, pa-ki-ja-na/ne, and the Sanctuary of Poseidon at Pylos

Studi Micenei 2 (2016): 143-160

The focus of this paper is the relationship between the two most important place names mentioned in the Linear B tablets from Pylos: pu-ro (alphabetical Greek Πύλος) and pa-ki-ja-na/-ne (possibly *Σφαγιᾶνα/ες). This paper investigates the possibility of a sub-level territorial organisation and, as a consequence, that one of these two place names may be a form of district name, while the other may be the name of the main settlement within such a district.

Value, Power, and Encounter between the Eastern and Central Mediterranean during the Late Bronze Age

Studi Micenei 2 (2016): 100-118

Despite the ubiquity of situations of interaction and cultural contact in the ancient Mediterranean, the confrontation and re-negotiation of notions of value in such contexts has been seldom the focus of scholars. This paper will examine this aspect in the context of encounters occurring as a result of long-range interaction in the 2nd millennium BC.

Cretan Hieroglyphic at Myrtos-Pyrgos

Studi Micenei 2 (2016): 81-99

Two Cretan Hieroglyphic seals and three Hieroglyphic seal impressions have been found at the Minoan settlement of Myrtos-Pyrgos on the south coast of Crete west of Ierapetra. The excavation has also produced an inscription that is more likely to be Hieroglyphic than Linear A.

The Ins and Outs of the Great Megaron: Symbol, Performance, and Elite Identities around and between Mycenaean Palaces

Studi Micenei 2 (2016): 40-79

A new approach is sought to interpreting the ‘function’ of the central suite, or Great Megaron, of the palaces in Greece during the Late Bronze Age (ca. 1440/1380-1190 BCE). Instead of seeking to correlate the building’s size, organisation, and properties with the features of a social model, be it cultural historical or neo-evolutionary, the roles that knowledgeable agents could have played there, with certain material-cultural resources at their disposal, are examined.

Leaf-Points from Petrota (Greek Thrace) and the Paleolithic chronology of the Vrahos Chert Quarry

Annual of the British School at Athens 111 (2016): 1-11

Η πηγή πυριτολίθου των Πετρωτών, στη Δυτική Θράκη, ήταν υπό εκμετάλλευση στη Μέση Παλαιολιθική καθώς και τη Νεολιθική και την αρχή της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Προϊόντα αυτής της εκμετάλλευσης βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα σε μεγάλη έκταση γύρω από την πηγή.

Obsidian consumption in the Late Pleistocene-Early Holocene Aegean: con-textualising new data from Mesolithic Crete

Annual of the British School at Athens 111 (2016): 13-34

Σε αυτό το άρθρο παρατίθεται η ανάλυση τεσσάρων τεχνέργων από οψιανό από τη Μεσολιθική θέση Λιβάρι Σκιάδι, μια από τις σπάνιες προ- Νεολιθικές θέσεις στην Κρήτη. Η ανάλυση με τη χρήση EDXRF ταυτίζει τις πρώτες ύλες με την περιοχή Στα Νύχια στη Μήλο.

Early Bronze Age chronology of mainland Greece: a review with new dates from the excavations at Kouphovouno

Annual of the British School at Athens 111 (2016): 35-49

Δημοσιεύουμε εδώ για πρώτη φορά μια σειρά από χρονολογήσεις ραδιοάνθρακα για την πρώιμη εποχή του Χαλκού από τις ανασκαφές στο Κουφόβουνο. Υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο Bayes, η χρήση του 14C μας επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στην προσέγγιση μιας απόλυτης χρονολόγησης για αυτή την περίοδο.