ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2016

The Pottery from Dhaskalio

Cambridge 2016

The Pottery from Dhaskalio This volume treats in detail the pottery from the settlement on the islet of Dhaskalio, whose excavation is described in Volume I of the series. Much of the importance of this material lies in the undisturbed stratigraphy of the settlement, a fact that allowed for the recognition of three successive phases of occupation of the site with considerable ceramic continuity between them, as well as for safe inferences about its chronology, with wider implications for the later Εarly Βronze Αge of the Cyclades.

Η αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήμερα. Μνημεία και άνθρωποι σε κρίση

Αθήνα 2016

Διαβάστε όλο το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή

Η αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήμερα. Μνημεία και άνθρωποι σε κρίση Πρόκειται για τα πρακτικά του Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Η αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήμερα. Μνημεία και άνθρωποι σε κρίση» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19-20 Μαρτίου 2015.

Phantom Trojans at the Dardanelles?

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 27-50

The assumption that a Trojan War took place in the so-called Troas at the Dardanelles depends on the belief that there once existed a population called Troes in this region, as the Ilias maintains. However, the Troes in the Ilias do not carry Anatolian, but only Greek and Thracian or Illyrian names; there is no Trojan identity.

Cutting-edge technology and knowhow of Minoans/Myceneans during LBA and possible implications for the dating of the Trojan war

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 51-79

In the present paper, the material evidence, in LBA, both for the technological level of Minoan/Mycenaean Greece, mainland-islands-Crete, and the image emerging from the archaeological finds of the wider area of Asia Minor, Land of Ḫatti, Cyprus, and Egypt, are combined in order to draw conclusions regarding international relations and exchanges.

An overview of the Late Helladic IIIC period in Anatolia

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 7-26

When we look into western Anatolia in the LH IIIC period, an increase in Mycenaean pottery is observed in comparison with the preceding periods along the coast in settlements like Panaztepe, Liman Tepe, Bademgediği Tepe, Kadıkalesi, Miletos, and Cine-Tepecik.

Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation

Nature Communications 7 (open access)

Caldera-forming eruptions of island volcanoes generate tsunamis by the interaction of different eruptive phenomena with the sea. Such tsunamis are a major hazard, but forward models of their impacts are limited by poor understanding of source mechanisms.