ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

Experimental stone-cutting with the Mycenaean pendulum saw

Antiquity 91.361 (2018): 217-232

The development of an advanced stone-working technology in the Aegean Bronze Age is suggested by the putative Mycenaean pendulum saw. This device seems to have been used to cut through hard sedimentary rock at a number of sites on the Greek mainland and, according to some scholars, also in central Anatolia.

«…the result can be bold and startling». Crateri figurati d’età geometrica dalla necropoli di Siderospilia (Priniàs)

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 96 (2018): 497-518

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η μελέτη της κεραμικής της Γεωμετρικής περιόδου από τη νεκρόπολη της Σιδεροσπηλιάς, στον Πρινιά, η οποία είναι σε εξέλιξη, μας επέτρεψε να ξεχωρίσουμε μια ομάδα μεγάλων κρατήρων με υψηλό πόδι.

Federico Halbherr a Creta e l’esplorazione delle regioni di Mylopotamos e Amari (1894)

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 96 (2018): 389-409

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τον Αύγουστο του 1894, ο Federico Halbherr εξερευνά τις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Αμαρίου στο πλαίσιο ενός ευρέως ερευνητικού προγράμματος στην Κρήτη με χρηματοδότηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας.

Should I Stay or Should I Go? Mycenaeans, Migration, and Mobility in the Late Bronze Age and Early Iron Age Eastern Mediterranean

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 115-143

A recent paper argues that climate change at the end of the Late Bronze Age caused mass migrations, ‘vast movements of population’, out of the Balkans into Greece and Anatolia, with migrants destroying cities and states as they went – causing the collapse of Late Bronze Age societies such as the Mycenaeans.

Diet and Social Divisions in Protohistoric Greece: Integrating Analyses of stable Isotopes and Mortuary Practices

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 95-114

The Early Iron Age (EIA, 11th – 8th century BC) in Greece is the transitional period following the end of the Mycenaean civilisation. The first half of this period is the so-called Protogeometric period (11th – 10th century BC) during which the mainland communities had to recover from the collapse of the Mycenaean palatial system, a centralised economic system of a stratified society.

Grinding cereals and pulses in the Neolithic site of Kleitos: an experimental investigation of microconglomerate grinding equipment, final products and use wear

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 23-45

Διαβάστε το άρθρο

Stone grinding tools (i.e. querns or grinding stones / millstones / metates and handstones or grinders / upper milling stones / manos) constitute an important part of the material culture recovered in prehistoric excavations.

The Acceptance of the Greek Solution for Linear B

Hesperia 87.1 (2018): 1-16

This article focuses on the acceptance of Michael Ventris's decipherment of Linear B as an early form of Greek and concentrates primarily on its initial reception in North America. It highlights the significant roles in the process played by two American scholars, Carl Blegen of the University of Cincinnati and Sterling Dow of Harvard University.

European Bronze Age Symbols in Prehistoric Greece? Reconsidering Bronze Shields and Spears from Delphi in Their Wider Context

Hesperia 87.2 (2018): 279-309

Enigmatic objects from various sites in the eastern Mediterranean are modeled after shields that have a V-notch symbol, which are found widely across Europe. While the pieces from Greece are conventionally dated to the 8th to 7th century B.C., a recent reanalysis of one such shield from Delphi indicates that it was manufactured in the final centuries of the Bronze Age.

A Cist Tomb on the South Bank of the Eridanos in the Athenian Agora and the Middle Bronze Age in Athens

Hesperia 87.2 (2018): 215-277

This article reexamines an early tomb beneath the south annex of the Stoa Basileios in the Athenian Agora and argues that it is Middle Helladic in date, rather than Submycenaean as suggested in a preliminary report. An associated deposit of Middle Helladic pottery is presented, with a detailed treatment of fabrics and shapes.