ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

The Functions of Masons’ Marks in the Bronze Age Palace at Malia (Crete)

American Journal of Archaeology 122.3 (July 2018): 343-365

The function of a large number of distinctive signs, usually called masons’ marks, carved on cut-stone blocks found in Minoan or Bronze Age buildings on the island of Crete remains a debated topic. Interpretations have varied from a simple practical use, aiding the builders in positioning the blocks, to a magical or religious function.

The Pottery Deposit from the Houses of the Fallen Blocks and the Sacrificed Oxen at the South-Eastern Corner of the Palace of Knossos

Annual of the British School at Athens 113 (2018): 19-73

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη της κεραμεικής απόθεσης που βρέθηκε στο χώρο των οικιών των Πεσμένων Ογκολίθων και Θυσιασθέντος Βοών στη νοτιοανατολική γωνία του ανακτόρου της Κνωσού. Η απόθεση αυτή υπήρξε ουσιώδης για τον ορισμό του “Μεγάλου Σεισμού” από τον Έβανς, γιατί σε συνδυασμό με τους πεσμένους λαξευτούς λίθους, θεωρήθηκε ως η συνέπεια μιας μαζικής καταστροφής.

Technological and Provenance Analysis of an Early and Middle Cycladic Pottery Assemblage from Therasia, Greece

Annual of the British School at Athens 113 (2018): 1-17

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας που πραγματοποιήθηκε στη νήσο Θηρασία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης, κατά το χρονικό διάστημα 2007–11, συλλέχθηκαν σημαντικές ποσότητες κεραμικής που χρονολογείται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τον 20ο αιώνα.

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 65 (2018): 44-49.

Bull games in Minoan Crete: Social and symbolic dimensions

Στο C. Renfrew, I. Morley & M. Boyd (eds) 2018. Ritual, Play and Belief, in Evolution and Early Human Societies, Cambridge: 237-249.

This chapter discusses various aspects of Minoan bull games: The nature of the sport, the gender and status of the participants, the role of the palace in the organisation and execution of the games and the deity to which the games were dedicated. The first part presents the iconographical evidence; the second investigates the sport in its cultic and comparative context with a glance at the civilisations neighbouring Crete in Anatolia and Syria.

Khyan’s place in history. A new look at the chronographic tradition

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 277-285.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

An early date for Khyan and its implications for eastern Mediterranean chronologies

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 125-142.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Second thoughts on Cypriot pottery and first appearances

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 125-142.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ