ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

How early (and how late) can Khyan really be. An essay based on “conventional archaeological methods”

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 15-56.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Bronze Weaponry and Cultural Mobility in Late Bronze Age Southeast Europe

Στο C. Horn & K. Kristiansen (eds) 2018. Warfare in Bronze Age Society, Cambridge: 81-100.

The collapse of the Bronze Age palatial centres in the Aegean transformed the societies surrounding the palaces and unbalanced the relationship between these areas and those immediately to the north. In Classical tradition, the Dorians invaded Greece in the twilight years of the palaces or soon thereafter, leading to collapse.

Παράκτιο παλίμψηστο: Παράδειγμα από το έργο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη νήσο Κεφαλληνία

Στο Αγγελική Γ. Σίμωσι (επιμ.) 2018. Βουτιά στα Περασμένα. Η Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα, 1976-2014, Αθήνα: 351-368.

“Archaeological Shoreline Research” (A.Sho.Re.) is an interdisciplinary Research Project of the University of the Peloponnese conducted in collaboration with the N.C.S.R. “Demokritos” and the Hellenic Centre for Marine Research. It explores the historical significance of the Coastal Zone through an extensive and systematic Geo-Archaeological Reconnaissance of SE Kephallenia, the Ionian Sea.

Αρχαίες άγκυρες από τον βυθό του Νότιο Ευβοϊκού

Στο Αγγελική Γ. Σίμωσι (επιμ.) 2018. Βουτιά στα Περασμένα. Η Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα, 1976-2014, Αθήνα: 125-152.

The Southern Euboean Gulf Project was a jointed underwater survey undertaken by the Ephorate of Underwater Antiquities and the Hellenic Institute of the Maritime Archaeology. The aim of the project was to survey large tracts of coastline in the area extended between Sounio, Kavalliani Island and Karystos in search for shipwrecks and traces of ancient navigation and trade.

Παράκτιες θέσεις, ενάλιες μαρτυρίες και διακίνηση πρώτων υλών στον Αργολικό κόλπο, κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

Στο Αγγελική Γ. Σίμωσι (επιμ.) 2018. Βουτιά στα Περασμένα. Η Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα, 1976-2014, Αθήνα: 73-84.

One of the most frequented sea routes in the Aegean throughout the centuries is the one connecting the Saronic and the Argolic Gulfs. The first evidence for seafaring comes from the Mesolithic strata of Franchthi Cave (9000-7000 BC), which contained obsidian tools sourced to the island of Melos.

Το έργο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων τα έτη 1991-1993 και 2006-2007

Αγγελική Γ. Σίμωσι (επιμ.) 2018. Βουτιά στα Περασμένα. Η Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα, 1976-2014, Αθήνα: 23-32.

Two ancient shipwrecks that were investigated and excavated by the Ephorate of Underwater Antiquities between 1991 and 2000 and also from 2003 to 2009 under the direction of the undersigned who served at the time as Deputy Head or Head of the Ephorate are worthy of special attention.

Building the Labyrinth: Arthur Evans and the construction of Minoan civilization

American Journal of Archaeology 122.1 (January 2018): 5-32

This study provides a detailed exploration of the genesis of concepts such as the Minoan palace (or palace-sanctuary), the priest-king, the mother goddess, and the essentially European (non-“Oriental”) character of the Minoans. By situating these concepts within Evans’ narrative project, I try to demonstrate that these are not objective interpretations that flow obviously from the data but rather began life as preconceptions formed by Evans as part of his Eurocentric agenda, well before the start of his excavations at Knossos.