ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2023

A preliminary investigation of two prehistoric cave sites in southern Albania

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 10-26.

Σε αυτό το άρθρο πραγματευόμαστε τη σημασία δύο προϊστορικών θέσεων, οι οποίες βρίσκονται στην παράκτια ζώνη της ΝΔ Αλβανίας. Οι θέσεις αυτές είχαν αρχικά ερευνηθεί από τον Ιταλό προϊστορικό αρχαιολόγο Luigi Cardini το 1939. Η πρώτη θέση αφορά ένα σπήλαιο στην πόλη της Χειμάρρας και η δεύτερη μία βραχοσκεπή, στη θέση Kanalit, στα Ακροκεραύνια όρη προς βορρά.

The Early Cycladic settlement at Dhaskalio, Keros: Preliminary report of the 2008 excavation season

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 27-47.

Στο άρθρο επιχειρείται ένας συνοπτικός απολογισμός των ανασκαφών της περιόδου του 2008 στη νησίδα Δασκαλιό, απέναντι από τον Κάβο Δασκαλιού, στο ΝΔ άκρο της νήσου Κέρου, των Κυκλάδων. Περιληπτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα της τοπογράφησης με τον εντοπισμό πολλών τοίχων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, αλλά και αυτά της ανασκαφής, η οποία αποτελεί τη συνέχεια των ανασκαφών του 2007.

A reassessment of Mackenzie’s second and third cities at Phylakopi

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 49-72.

Η ερμηνεία του Duncan Mackenzie για την στρωματογραφία της Φυλακωπής, που παρουσίασε το 1904 στο τελευταίο κεφάλαιο της σχετικής ανασκαφικής έκθεσης, εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση για την ιστορία της θέσης. Ο Mackenzie πρότεινε τη διαδοχή τριών ‘Πόλεων’, οι οποίες φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις ΠΚ III, ΜΚ και ΥΚ περιόδους κατοίκησης.

The Late Minoan II-III and Mycenaean pottery from the 1911 excavations at Phylakopi on Melos

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 73-135.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η Υστερομινωική ΙΙ-ΙΙΙ Β και η Υστεροελλαδική Ι-ΙΙΙ Γ κεραμική από τις ανασκαφές των J. Dawkins και J. Droop το 1911 στη Φυλακωπή της Μήλου. To υλικό από τις ανασκαφές του 1911 συμπληρώνει τα κενά των δημοσιεύσεων της κεραμικής από τις ανασκαφικές περιόδους 1896-99 και 1974-77.

Early prehistoric landscape and landuse in the Fier region of Albania

Journal of Mediterranean Archaeology 22.2 (December 2009): 151-182.

Little was known until recently about regional patterns of early prehistoric occupation in Albania, making it difficult to situate the Albanian record within existing, general models of early prehistoric landuse. An intensive regional survey, the Mallakastra Regional Archaeological Project (MRAP), carried out in the Fier region of central Albania from 1998-2003, gathered widespread evidence for human occupation during the Palaeolithic and Mesolithic periods, from the Myzeqe Plain to the Mallakastra hills.

Elite place-making and social interaction in the Late Cypriot Bronze Age

Journal of Mediterranean Archaeology 22.2 (December 2009): 183-209.

Monumental buildings constructed with ashlar masonry have long been recognized as a hallmark of the Late Cypriot (LC) period (ca. 1650-1100 BC). Yet little attention has been paid to the vital role they played in the (trans)formation of social structures and maintenance of elite power.

The perceived value of Minoan and Minoanizing pottery in Egypt

Journal of Mediterranean Archaeology 22.2 (December 2009): 211-234

This paper investigates the Egyptian valuation of imported Minoan and locally produced Minoanizing pottery: that is, why Egyptians found this pottery desirable, which Egyptians wanted it, and which were able to acquire it. In order to address these questions, this study first reviews the archaeological contexts of all Minoan and Minoanizing pottery in Egypt, and then compares this archaeological evidence to the textual and iconographic data on Egyptian attitudes towards Minoan goods.

The Minoan Santorini eruption and tsunami deposits in Palaikastro (Crete): Dating by geology, archaeology, 14C, and Egyptian chronology

Radiocarbon 51.2 (September 2009): 397-411.

Deposits from the Minoan Santorini (Thera) eruption in the eastern Mediterranean region constitute the most important regional stratigraphic marker in the chronological perplexity of the 2nd millennium BC. Extensive tsunami deposits were discovered in Crete at the Minoan archaeological site of Palaikastro, containing reworked volcanic Santorini ash. Hence, airborne deposition of volcanic ash, probably during the 1st (Plinian) eruption phase, preceded the tsunami, which was apparently generated during the 3rd or 4th phase of the eruption, based on evidence from Thera.

A Reappraisal of the dendrochronology and dating of Tille Höyük (1993)

Radiocarbon 51.2 (September 2009): 711-720.

The results of a tentative oak tree-ring chronology built from charcoal samples found in Late Bronze to early Iron Age contexts (late 2nd to early 1st millennium BC) at the site of Tille Höyük in southeast Turkey, and its placement in time, was published in 1993 (Summers 1993).

Identifying the geochemical taphonomy of the osteological material from Katsambas rockshelter

Journal of Archaeological Science 37.1 (January 2010): 116-123.

We report analytical work undertaken in order to identify the geochemical taphonomy of the osteological collection (human and animal bones) recovered from a 1950s excavation at Katsambas, a small cavity in the marly limestone on the west bank of Kairatos River, Crete.

The double-axe: A contextual approach to the understanding of a Cretan symbol in the Neopalatial period

Oxford Journal of Archaeology 29 (February 2010): 35-55.

The Double-Axe has always been considered as one of the most important religious symbols in Minoan Crete. This paper reassesses the significance of the Double-Axe and puts forward a new interpretation for it. It recognizes the great potential for change in symbolic meanings during the Bronze Age and seeks to understand the Double-Axe in as narrow a period as is realistically possible by filtering out evidence from other periods. Central to the argument is the principle that the meaning of symbols is contextually dependent.

Agency matters: Seal-users in Pylian administration

Oxford Journal of Archaeology 29 (February 2010): 57-88.

This study aims to provide insights into the patterns discernible in the Pylian sealing practices with regard to the identity of the seal-owners involved. The focus is on reassessing the problem of the function of glyptic imagery and on testing the working hypothesis that differences in the subject matter of the seal devices used to produce the seal impressions may have reflected the hierarchical status of the Pylian seal-owners.

Excavations at Politiko Kokkinorotsos. A Chalcolithic hunting station in Cyprus

Proceedings of the Prehistoric Society 75 (2009): 189-237.

Recent excavations at a small Chalcolithic site in central Cyprus show that it was occupied about 2880-2670 cal BC. Fallow deer form the major component of the substantial faunal sample: both these and other animals were hunted. The chipped stone, too, fits with a model of intensive meat exploitation

Private pantries and celebrated surplus: storing and sharing food at Neolithic Çatalhöyük, Central Anatolia

Antiquity 83, No. 321 (September 2009): 649–668.

In the Neolithic megasite at Çatalhöyük families lived side by side in conjoined dwellings, like a pueblo. It can be assumed that people were always in and out of each others’ houses – in this case via the roof. Social mechanisms were needed to make all this run smoothly, and in a tour-de-force of botanical, faunal and spatial analysis the authors show how it worked. Families stored their own produce of grain, fruit, nuts and condiments in special bins deep inside the house, but displayed the heads and horns of aurochs near the entrance. While the latter had a religious overtone they also remembered feasts, episodes of sharing that mitigated the provocations of a full larder.