ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

Casting finger rings in Mycenaean times: Two unpublished moulds at the National Archaeological Museum, Athens

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 311-319.

Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται δύο αδημοσίευτες μήτρες από την αποθήκη της Προϊστορικής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, προσφέροντας το ερέθισμα για μία επανεξέταση της τεχνικής κατασκευής των δακτυλιδιών με σφενδόνη της μυκηναϊκής εποχής.

Prehistoric Laconia: A note on the location of the site of Souroukla

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 321-324.

To 1921 ο Carl Blegen εντόπισε μυκηναϊκά και άλλα αρχαία όστρακα στην τότε ονομαζόμενη θέση Σουρούκλα, κοντά στη Σκάλα Λακωνίας. Ο William Coulson και άλλοι μελετητές λανθασμένα υπέθεσαν ότι η θέση Σουρούκλα πρέπει να ταυτιστεί με τον Άγιο Στέφανο, μία σημαντική θέση, την οποία ερεύνησε επιφανειακά ο γράφων το 1955 και αργότερα ανεσκάφη από την Βρετανική Σχολή υπό τη διεύθυνση του Λόρδου William Taylour.

Depending on 14C data: Chronological frameworks in the Neolithic and Chalcolithic of southeastern Europe

Radiocarbon 51.2 (September 2009): 751-770.

With the introduction of the radiocarbon method in 1949 and the calibration curve constantly improving since 1965, but especially due to the development of the more accurate accelerator mass spectrometry (AMS) dating some 30 yr ago, the application of the 14C method in prehistory revolutionized traditional chronological frameworks.

Nicolas Coldstream (1927-2008)

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 1-8.

O Nicolas Coldstream, αρχαιολόγος της Ελλάδας και της Μεσογείου του 9ου και 8ου αιώνα π.Χ., γεννήθηκε στην Ινδία, σπούδασε στην Αγγλία και πραγματοποίησε έρευνα για την πρώτη του εξαιρετική μονογραφία Greek Geometric Pottery (1968) ως Macmillan Student της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (1957-1960).

A preliminary investigation of two prehistoric cave sites in southern Albania

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 10-26.

Σε αυτό το άρθρο πραγματευόμαστε τη σημασία δύο προϊστορικών θέσεων, οι οποίες βρίσκονται στην παράκτια ζώνη της ΝΔ Αλβανίας. Οι θέσεις αυτές είχαν αρχικά ερευνηθεί από τον Ιταλό προϊστορικό αρχαιολόγο Luigi Cardini το 1939. Η πρώτη θέση αφορά ένα σπήλαιο στην πόλη της Χειμάρρας και η δεύτερη μία βραχοσκεπή, στη θέση Kanalit, στα Ακροκεραύνια όρη προς βορρά.

The Early Cycladic settlement at Dhaskalio, Keros: Preliminary report of the 2008 excavation season

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 27-47.

Στο άρθρο επιχειρείται ένας συνοπτικός απολογισμός των ανασκαφών της περιόδου του 2008 στη νησίδα Δασκαλιό, απέναντι από τον Κάβο Δασκαλιού, στο ΝΔ άκρο της νήσου Κέρου, των Κυκλάδων. Περιληπτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα της τοπογράφησης με τον εντοπισμό πολλών τοίχων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, αλλά και αυτά της ανασκαφής, η οποία αποτελεί τη συνέχεια των ανασκαφών του 2007.

A reassessment of Mackenzie’s second and third cities at Phylakopi

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 49-72.

Η ερμηνεία του Duncan Mackenzie για την στρωματογραφία της Φυλακωπής, που παρουσίασε το 1904 στο τελευταίο κεφάλαιο της σχετικής ανασκαφικής έκθεσης, εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση για την ιστορία της θέσης. Ο Mackenzie πρότεινε τη διαδοχή τριών ‘Πόλεων’, οι οποίες φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις ΠΚ III, ΜΚ και ΥΚ περιόδους κατοίκησης.

The Late Minoan II-III and Mycenaean pottery from the 1911 excavations at Phylakopi on Melos

The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 73-135.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η Υστερομινωική ΙΙ-ΙΙΙ Β και η Υστεροελλαδική Ι-ΙΙΙ Γ κεραμική από τις ανασκαφές των J. Dawkins και J. Droop το 1911 στη Φυλακωπή της Μήλου. To υλικό από τις ανασκαφές του 1911 συμπληρώνει τα κενά των δημοσιεύσεων της κεραμικής από τις ανασκαφικές περιόδους 1896-99 και 1974-77.

Early prehistoric landscape and landuse in the Fier region of Albania

Journal of Mediterranean Archaeology 22.2 (December 2009): 151-182.

Little was known until recently about regional patterns of early prehistoric occupation in Albania, making it difficult to situate the Albanian record within existing, general models of early prehistoric landuse. An intensive regional survey, the Mallakastra Regional Archaeological Project (MRAP), carried out in the Fier region of central Albania from 1998-2003, gathered widespread evidence for human occupation during the Palaeolithic and Mesolithic periods, from the Myzeqe Plain to the Mallakastra hills.

Elite place-making and social interaction in the Late Cypriot Bronze Age

Journal of Mediterranean Archaeology 22.2 (December 2009): 183-209.

Monumental buildings constructed with ashlar masonry have long been recognized as a hallmark of the Late Cypriot (LC) period (ca. 1650-1100 BC). Yet little attention has been paid to the vital role they played in the (trans)formation of social structures and maintenance of elite power.

The perceived value of Minoan and Minoanizing pottery in Egypt

Journal of Mediterranean Archaeology 22.2 (December 2009): 211-234

This paper investigates the Egyptian valuation of imported Minoan and locally produced Minoanizing pottery: that is, why Egyptians found this pottery desirable, which Egyptians wanted it, and which were able to acquire it. In order to address these questions, this study first reviews the archaeological contexts of all Minoan and Minoanizing pottery in Egypt, and then compares this archaeological evidence to the textual and iconographic data on Egyptian attitudes towards Minoan goods.

The Minoan Santorini eruption and tsunami deposits in Palaikastro (Crete): Dating by geology, archaeology, 14C, and Egyptian chronology

Radiocarbon 51.2 (September 2009): 397-411.

Deposits from the Minoan Santorini (Thera) eruption in the eastern Mediterranean region constitute the most important regional stratigraphic marker in the chronological perplexity of the 2nd millennium BC. Extensive tsunami deposits were discovered in Crete at the Minoan archaeological site of Palaikastro, containing reworked volcanic Santorini ash. Hence, airborne deposition of volcanic ash, probably during the 1st (Plinian) eruption phase, preceded the tsunami, which was apparently generated during the 3rd or 4th phase of the eruption, based on evidence from Thera.

A Reappraisal of the dendrochronology and dating of Tille Höyük (1993)

Radiocarbon 51.2 (September 2009): 711-720.

The results of a tentative oak tree-ring chronology built from charcoal samples found in Late Bronze to early Iron Age contexts (late 2nd to early 1st millennium BC) at the site of Tille Höyük in southeast Turkey, and its placement in time, was published in 1993 (Summers 1993).

Excavations at Politiko Kokkinorotsos. A Chalcolithic hunting station in Cyprus

Proceedings of the Prehistoric Society 75 (2009): 189-237.

Recent excavations at a small Chalcolithic site in central Cyprus show that it was occupied about 2880-2670 cal BC. Fallow deer form the major component of the substantial faunal sample: both these and other animals were hunted. The chipped stone, too, fits with a model of intensive meat exploitation

Private pantries and celebrated surplus: storing and sharing food at Neolithic Çatalhöyük, Central Anatolia

Antiquity 83, No. 321 (September 2009): 649–668.

In the Neolithic megasite at Çatalhöyük families lived side by side in conjoined dwellings, like a pueblo. It can be assumed that people were always in and out of each others’ houses – in this case via the roof. Social mechanisms were needed to make all this run smoothly, and in a tour-de-force of botanical, faunal and spatial analysis the authors show how it worked. Families stored their own produce of grain, fruit, nuts and condiments in special bins deep inside the house, but displayed the heads and horns of aurochs near the entrance. While the latter had a religious overtone they also remembered feasts, episodes of sharing that mitigated the provocations of a full larder.