ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

Early seafaring in the Ionian Sea

Skyllis 11:2 (2011): 19-24.

This paper attempts to present the archaeological sites and cultural exchanges between the network of the Ionian Sea islands as stopping places of a long journey along the western coastline of Greece in the middle Mediterranean Sea through which people exchanged things, knowledge and experience.

Minoan shipsheds

Skyllis 11:2 (2011): 4-7.

Covered slipways or, shipsheds' were a diagnostic feature of military harbours in the classical world. A new dimension has been added to the subject with the discoveries at Kommos in southern Crete.

Ägina-Kolonna 2010

Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 81 (2011): 47-72.

Work in 2010 at the ‘West Complex’ of Cape Kolonna was concerned with the East Street with a series of late Archaic occupation layers, the usage levels beneath these dating to the late Neolithic - Early Bronze Age period, and the concluding architectural recording of East Building 0-11

Landscapes of power in Protopalatial Crete: new evidence from Galatas, Pediada

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 53 (2011): 195-218.

A series of complex socio-economic changes led to the emergence of the first polities on Crete at the beginning of the 19th c. BCE. The social and political organization of these early political formations was, and still is, the focus of vivid discussion, especially after the integration of relevant theoretical thinking.

A group of peculiar seals in the Hieroglyphic corpus

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 53 (2011): 131-149.

The shape generally used by carvers of Hieroglyphic seals is the prismatic one (with three or four lateral faces). Among the exceptions are the seals with one face, which form a considerable group of twenty-two seals, which will be analyzed else­where;

The Brown bear in Greece: A brief review of bones and images in the Neolithic and Bronze Ages

in J.-P. Brugal, A. Gardeisen, A. Zucker (eds) 2011. Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. XXXIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes:Éditions APDCA, 269-284.

The brown bear is, together with the wolf, at the heart of many of the earliest known cults and rituals. This old and persistent connection produced a solid and familiar symbolism, which, irrespective of cultural or historical parameters, reproduces and highlights the archetypical properties of this animal: motherhood, fertility, protection of the young, healing power.

Main Characteristics and Development of Graphite Ornamentation during the Late Chalcolithic in Thrace

Studia Praehistorica 14 (2011): 311-332.

The study of graphite ornamentation as one of the characteristic features of the material culture in the Balkans during the Copper Age has two major aspects. One con­cerns the technology of production and the distribution of graphite as a raw material which is relatively rarely discussed in the archaeological literature.

Περίγραμμα της ιστορίας της Ελληνικής Αρχαιολογίας

Μέντωρ 100 (2011): 7-44.

Φροντίδα για τα λείψανα του αρχαίου παρελθόντος μας υπήρξε από τη στιγμή που ιδρύθηκε το ελληνικός κράτος και Κυβερνήτης του ανέλαβε, το 1828, ο Ιωάννης, Α. Καποδίστριας (1776-1831). Έως τότε, από της κατάκτησης της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, οι αρχαιότητες ήταν αντικείμενο αρπαγής από ηγεμόνες, ευγενείς τυχοδιώκτες, συλλέκτες, περιηγητές, με σκοπό να κοσμήσουν πόλεις, ανάκτορα και αρχοντικά.

Οι ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Μέντωρ 100 (2011): 147-172.

Ο πρώτος κατάλογος των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας δημοσιεύθηκε το 1938 με τη συμπλήρωση της πρώτης εκατονταετίας της. Ο κατάλογος είχε συνταχθεί από τους τότε συνεργάτες της Εταιρείας Παναγιώτη Στριγόπουλο, λογιστή (+1933), Αντωνία Πανταζοπούλου, βοηθού του Γραφείου και κατόπιν λογίστριας της Εταιρείας, Αρτεμισία Γιαννουλάτου, φιλόλογο, και Βαρβάρα Φιλιππάκη, την κατόπιν Έφορο των Αρχαιοτήτων. Τον κατάλογο αυτόν τροποποιημένο και επηυξημένο, περιέλαβα στην Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας.