ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

Ενδείξεις για δρώμενα και τελετές (;) σε Μυκηναϊκούς τάφους

στο Μπουραζέλης, Κ., Καραμανωλάκης, Β. & Κατάκης, Σ. (επιμ.),Ιστορήματα 3: Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της (Αθήνα 2011): 113-124.

Ο σεβασμός και η φροντίδα προς τους νεκρούς τεκμηριώνεται με αρκετό υλικό σε σχέδον όλες τις προϊστορικές κοινωνίες του Αιγαίου, ενώ η ποικιλία των τελετουργικών πρακτικών, απλών και σύνθετων, στην ταφή είναι χαρακτηριστική για τα συναισθήματα και τον τρόπο διαχείρισής τους από τους επιγόνους.

The Cyprus Archaeomagnetic Project (CAMP): targeting the slag deposits of Cyprus and the Eastern Mediterranean

Antiquity 85:330 (December 2011): Project Gallery.

The ancient slag heaps of Cyprus contain the story of the island as a regional source of copper throughout the millennia. Located near the ore deposits, many of these heaps were destroyed by modern mining activities and some are still under immediate threat. F

Multi-scale tribological analysis of the technique of manufacture of an obsidian bracelet from Aşikli Höyük (Aceramic Neolithic, Central Anatolia)

Journal of Archaeological Science 38:11 (December 2011): 3415-3424.

Tribological analysis is employed in a pilot study of the technological steps involved in the manufacture of a polished obsidian bracelet from Aşikli Höyük, an Aceramic Neolithic site in Central Anatolia (8300–7500 cal. B.C.).

Palaeomagnetic Results From Minoan Ash Deposits (Rv Vema) Cores V10-50 And V10-58 South Aegean Sea: A Comparison With Santorini Minoan Pumice Deposits

The Mediterranean Archaeology & Archaeometry 11:2 (2011): 151-168.

Palaeomagnetic and anisotropy measurements were carried out on Minoan ash deposits obtained from the deep-sea cores, (V10-50 and V10-58), South Aegean Sea. Three distinct layers have been reported within the ash deposit in core (V10-50). Based primarily on grain-size differences, a link to three separate eruptive phases of Santorini has been suggested.

Mesolithic Cave Use in Greece and the Mosaic of Human Communities

Journal of Mediterranean Archaeology 24:2 (2011): 219-242.

This paper discusses the Greek Mesolithic record in the light of refinements to the international calibration curve and recent archaeological research. Central to the discussion are the time frame used for this period of Greek prehistory, and the diagnostic potential, or visibility, of Mesolithic stone tools.

Not in Knossos anymore: ”Minoan” Frescoes from Tell el-Dabca, Some Interpretative Issues on Diplomatic Encounter

in Marta Hlad (ed.),STARCO III: Aut Viam Inveniam Aut Faciam, Travellling, Communicating and Trading in The Past, Ljubljana: Študentsko arheološko društvo, 2011: 51-60.

‘Minoan’ frescoes from the Egyptian palatial complex at Tell el Dabca have raised many questions regarding the nature and complexity of Egypt-Aegean interrelations. Different dating of the frescoes produced different interpretations of contacts between the Ancient Egyptian court and Cretan polities.

The Saronic Harbors Archaeological Research Project (SHARP): Investigations at Mycenaean Kalamianos, 2007-2009

Hesperia 80:4 (2011): 559-634.

This article describes the initial phase of investigations at Kalamianos, a recently discovered Mycenaean coastal settlement on the Saronic Gulf in the southeastern Corinthia. To date 50 buildings and 120 rooms of Late Helladic IIIB date have been identified at the site, which is unique for the excellent preservation of aboveground architectural remains.

The individual and the state in Mycenaean Greece

Bulletin of the Institute of Classical Studies 54:1 (June 2011): 19-28.

Understanding of Mycenaean palatial administration has moved from a monolithic view of the palace as having total control over the economy of a given state, to a binary model that imagines a non-palatial sector of the state economy alongside the palatial.

Counting threads. Saffron in Aegean Bronze Age writing and society

Oxford Journal of Archaeology 30:4 (November 2011): 369-391.

Τhe ideogram for saffron has long been recognized on the Linear B tablets from Knossos. Close examination of this corpus allows a distinction in content to be made between the LM II–LM IIIA1 tablets of the Room of the Chariot Tablets and the later LM IIIA1–2 tablets from the North Entrance Passage.

The new Swedish Cyprus Expedition 2010. Excavations at Dromolaxia Vizatzia/Hala Sultan Tekke: Preliminary results

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4 (2011): 69-98.

Determination of the complete occupational sequence of the site, including investigation of pre-12th century levels which were thoroughly studied by P. Åstrӧm since the 1970s, is the main task of the planned project. During the course of the expedition (NSCE1I) in spring 2010 a ground-penetrating radar survey (GPR) was carried out at Dromolaxia Vizatzia/Hala Sultan Tekke in Area 6, leading to the discovery of a large Late Cypriot complex.