ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

The Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). A preliminary report on investigations carried out in 2010–2012

Opuscula 6 (2013): 211-260.

In this article we provide a preliminary report of the work carried out between 2010 and 2012 as part of the Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). The programme of research is carried out in co-operation between the Swedish Institute at Athens and the 14th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities at Lamia.

A moving story about exotica: objects’ long-distance production chains and associated identities at Tiryns, Greece

Opuscula 6 (2013): 175-210.

Studying materials through a chaîne opératoire approach is common practice in studying craft activities. Whilst unravelling a chain of production can be very rewarding, many issues still arise: can all the steps be captured even when no material evidence is present, i.e. how can we approach production chains in the case of inconsistently or partially preserved material in settlement contexts?

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το το 2012. Mέρος Β΄: Το Κτήριο Δ στη Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων

Ακάμας 7 (Μάρτιος 2013): 11-17.

Κατά τον Οκτώβριο του 2012 η ανασκαφή στη Μυκηναϊκή ακρόπολη εξελίχθηκε στο Κτήριο Δ, μεταξύ του Ανατολικού Συγκροτήματος και του Κτηρίου Γ, στο κεντρικό περίπου τμήμα του διασέλου που συνδέει τα δύο υψώματα της ακρόπολης.

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το το 2012. Μέρος Α΄: Έκθεση αποτελεσμάτων

Ακάμας 7 (Μάρτιος 2013): 2-10.

Συνεχίσθηκαν, κατά το Φθινόπωρο του 2012, για δέκατο ένατο (19ο), κατά σειράν, χρόνο, οι συστηματικές ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες και συναφείς εργασίες του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο νότιο τμήμα της Σαλαμίνος, με κύριο πεδίο την περιοχή των Κανακίων, υπό τη διεύθυνση του υπογραφομένου, με βασική συνεργάτιδα τη Δρα Χριστίνα Μαραμπέα, ως Υποδιευθύντρια.

The archaeology of refuse disposal in New Kingdom Egypt: Patterns of production and consumption at el- Amarna

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 315-333.

This article analyses refuse disposal mechanisms at El-Amarna, the well-known site of a Late Bronze Age city in Middle Egypt. After around forty years of increasingly intensive settlement archaeology in Egypt, refuse and middens have received surprisingly little attention, despite their importance in archaeological and cultural analyses and interpretations.

Searching for the Sea: The Exploitation of Marine Resources in Late Bronze Age Aegean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 295-314.

The role of fishing in the Aegean LBA has until now been addressed with respect to its peripheral character within food-producing activities, as it is commonly accepted that affluent LBA societies were strictly oriented towards surplus strategies.

The Blue Colour on the Akrotiri Wall-paintings: From the Palette of the Theran Painter to the Laboratory Analysis

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 245-272.

The pigments used for the blue tones in the Theran wall-paintings have been the subject of research since the early years of the Akrotiri Excavations. Specialists have detected the use of both ‘Egyptian blue’ or glaucophane riebeckite, the former a man-made pigment (one of the most ancient synthetic pigments originating from Egypt) and the latter a natural pigment (inosilicate minerals belonging to the group of the alkali amphiboles).

The Origins of Plate Armour in the Aegean and Europe

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 273-294.

The earliest plate armour in Europe was developed in Greece by the fifteenth century BC. Evidence for the existence of armour occurs in written sources, depictions in art, and occasional finds of pieces of armour. The most complete set of armour comes from the site of Dendra and this possesses virtually all functional traits that were to characterise plate metal armour in Greece and much of Europe for a further thousand years.

The decorated spindle-whorls from prehistoric Akrotiri, Thera

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 227-244.

The aim of this paper is to discuss the presence of decorated spindle-whorls in the archaeological record of Bronze Age Akrotiri, Thera. Although they primarily comprise evidence for the technical evaluation of a craft (making thread with a spindle), these artifacts will be viewed here through a cultural prism.

Musico-cultural amalgamations in the Eastern Mediterranean: A percussive view from the Aegean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 206-226.

The earliest allusions to the performance of tympana (frame drums) in the Aegean are found on Crete: on the well known 8th century BC bronze votive sheet from the Idaean Cave, often referred to as ‘tympanon’ in scholarship, and on two late 7th century BC female terracotta figurines from Praisos.

Handling handles: Local cups from Toumba tou Skourou, Cyprus, with a Cretan twist

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 183-205.

This is a study of a small group of pottery cups produced within a sphere of international connections. The hypothesis proposed here is that the local potters of Toumba tou Skourou were inspired by imported Minoan pottery and thus created their own hybrid cup-type.

Precious gifts and the circulation of oils in the ancient Eastern Mediterranean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 157-182.

The purpose of this paper is to overview the general context in which the circulation of oils took place in the ancient Eastern Mediterranean, mainly on the basis of the Near Eastern written evidence on the subject. In addition to the above documents, the wide distribution of Mycenaean, Cypriot, and Canaanite oil vessels witnesses the significance of plain and aromatic oil in contemporary transactions.

Minoan-Anatolian relations and the Ahhiyawa question: A re-assessment of the evidence

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 137-156.

A new approach to the question of Minoan-Anatolian relations through the reevaluation of the existing archaeological and textual evidence and an alternative suggestion concerning the origin of the first Ahhiyawa people from Crete are presented in this paper.