ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

New evidence of early use of artificial pozzolanic material in mortars

Journal of Archaeological Science 40:8 (July 2013): 3263-3269.

Hydraulic building composites, such as mortars and plasters, produced with artificial pozzolanic materials, became widely popular thanks to the Romans. Reports on earlier uses of such composites can also be found, mainly in archaeological and historic documents.

Inferences from the human skeletal material of the Early Iron Age cemetery at Agios Dimitrios, Fthiotis, Central Greece

Journal of Archaeological Science 40:7 (July 2013): 2924-2933.

The Geometric cemetery of Agios Dimitrios (850–740 B.C.) yielded a human osteological sample, with an MNI of 51 and equal numbers of males and females and adults and subadults. This site is of significant archaeological importance, as it provides information on human health status, diet, and activity patterns as well as mortuary behavior for a little studied time period.

Models of settlement hierarchy based on partial evidence

Journal of Archaeological Science 40:5 (May 2013): 2415-2427.

The modelling of past settlement and landscape structure from incomplete evidence is a well-established archaeological agenda. This paper highlights a model of spatial interaction and settlement evolution that has long been popular in urban geography and which was first applied to model historical settlement hierarchies some twenty-five years ago, but whose use since then for archaeological purposes has been very limited.

Cultural dynamics and ceramic resource use at Late Bronze Age/Early Iron Age Troy, northwestern Turkey

Journal of Archaeological Science 40:4 (April 2013): 1760-1777.

Changes in resource use over time can provide insight into technological choice and the extent of long-term stability in cultural practices. In this paper we re-evaluate the evidence for a marked demographic shift at the inception of the Early Iron Age at Troy by applying a robust macroscale analysis of changing ceramic resource use over the Late Bronze and Iron Age.

On the flow characteristics of the conical Minoan pipes used in water supply systems, via computational fluid dynamics simulations

Journal of Archaeological Science 40:4 (April 2013): 2057–2068.

The Minoan Terracotta pipes with their conical shape were widely used in the water distribution system in the ancient Minoan civilization. They remain one of the brightest achievements of the Minoan tribe in water supply technology and raise admiration as well as many questions about the technological advancements of antiquity, that are yet to be understood.

Tracing the source of Late Neolithic Spondylus shell ornaments by stable isotope geochemistry and cathodoluminescence microscopy

Journal of Archaeological Science 40:2 (February 2013): 874–882.

Determination of the source of Spondylus objects is essential for the interpretation of Late Neolithic exchange systems and the social role of shell ornaments. We performed stable isotope analysis combined with cathodoluminescence microscopy study on ornaments (beads, bracelets) made of Spondylus shells excavated at the Aszód-Papi földek archaeological site in Hungary, to define their origin.

Selective reburial: a potential approach for the in situ preservation of waterlogged archaeological wood in wetland excavations

Journal of Archaeological Science 40:1 (January 2013): 99-108.

Excavations at Dispilio, a prehistoric lakeside settlement in northern Greece, have revealed a significant number of vertical wooden piles that need to be protected during and after excavation. Lifting of the piles is not possible and approaches such as reburial, cannot currently be implemented as excavation is still in progress. In 2005, several posts were “selectively buried” on an experimental basis, by encasing them in PVC pipes and backfilling with the surrounding sediment.

Γνωρίζουμε τους Μινωίτες 134 χρόνια μετά τις πρώτες ανασκαφές, του Μίνωα Καλοκαιρινού, στην Κνωσό;

Αριάδνη 18 (2012-2013): 91-117.

Εκατόν τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τις πρώτες ανασκαφές, του Μίνωα Καλοκαιρινού, στην Κνωσό ή εκατόν δώδεκα χρόνια μετά τις πρώτες εκείνες του Arthur Evans, μου φαίνεται ότι ως επιστήμη η μινωική αρχαιολογία έχει φτάσει μόλις σε μια μέση ηλικία της. Δεν έχει μεν τα χρόνια, το βάρος, την «αιωνιότητα» της φιλολογίας, της φυσικής, της ιστορίας και των άλλων καθιερωμένων επιστημών.

From Greek Boar’s-Tusk Helmets to the First European Metal Helmets: New Approaches on Development and Chronology

Oxford Journal of Archaeology 32:4 (November 2013): 391-412.

After more than a century of research into Bronze Age helmets throughout Europe, both the development and chronology of conical helmets with spool-shaped sockets still remain unclear. The comprehensive studies and analysis of the helmet from Biecz have not completely resolved the discussions.

Form, Function and Context of the Triton Shells in Minoan Culture

Archaeologischer Anzeiger 2013/1: 1-30.

In the very first excavations on the island of Crete the shells of triton snails were found. Over the years they were joined by numerous imitations made of stone, clay and faience whose exact function was initially unclear. By comparison of the morphology and the find contexts and by examination of the role of triton shells in Minoan art an attempt is made to identify what function the shells had in Bronze Age culture.

Warrior Burials and the Elevation of a Military Elite in LHIIIC Achaia

Chronika 3 (2013) 67-77.

The collapse of Mycenaean civilization around 1200 B.C.E. left in its wake not only displaced and vulnerable settlements, but also a kind of ‘structural vacuum’ which forced populations to re-establish settlement patterns without the strict guidance of what had been a highly stratified and hierarchical authority under the Mycenaean palace centers.