ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

Παιδικές ταφές στη Νάξο των Γεωμετρικών χρόνων

στο Ι. Προμπονάς & Ε.Σ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα 2013, 71-76.

Η Νάξος στις αρχές της πρώτης χιλιετίας πΧ. κατοικήθηκε από Ίωνες και σεβόμενη το μυκηναϊκό της παρελθόν, όπως μαρτυρούν τα ανασκαφικά στοιχεία που ήλθαν στο φως στην περιοχή της σημερινής μητρόπολης στη Χώρα, αναπτύχθηκε σε ένα σπουδαίο πολιτικοπολιτιστικό κέντρο στον χώρο του κεντρικού Αιγαίου.

The archaeobotany of Neolithic and Bronze Age Crete: Prospects and synthesis

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 1-29.

Tο άρθρο αυτό εξετάζει τη δυναμική της αρχαιοβοτανικής έρευνας στη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με τη συμβολή των αγροτικών πρακτικών και της διαχείρισης και διακίνησης των φυτικών πόρων στη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών της Κρήτης κατά τη Νεολιθική και την Εποχή Χαλκού

Malice in Wonderland: The Role of Warface in ‘Minoan’ Society

στο S. O’Brien & D. Boatright (eds), 2013. Warfare and Society in the Ancient Eastern Mediterranean. Papers arising from a colloquium held at the University of Liverpool, 13th June 2008 [BAR International Series 2583], Oxford, 59-70.

This paper offers diachronic observations on the character and role of warfare and violence in the societies of Bronze Age Crete in light of recent developments in the study of warfare in prehistory. The main emphasis is on the functional properties of weapons and how these related to combat practices from the perspective of individual combatants rather than the macro-perspective of armies and tactics.

Beth-Shemesh and Sellopoulo: Two commemorative scarabs of Amenhotep III and their contribution to aegean chronology

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 67-95.

Ένας μεσαίου μεγέθους σκαραβαίος της εποχής της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στις ανασκαφές στη θέση Tel Beth-Shemesh, στο Ισραήλ, μαζί με δύο διακοσμημένα κύπελλα ϒστερομινωικής ΙΙΙΑ1 περιόδου, προσφέρει τη δυνατότητα αναθεώρησης του χρονολογικού συγχρονισμού μεταξύ της ϒστερομινωικής ΙΙΙΑ1 περιόδου και της εποχής της βασιλείας του Αμένωφι Γ΄.

Knossian gifts? Two Late Minoan IIIA1 cups from Tel Beth-Shebesh, Israel

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 51-66.

Δυο ϒστερομινωικά ΙΙΙΑ1 κύπελλα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα κατα την διάρκεια των ανασκαφών στην θέση Tel Beth-Shemesh στο Ισραήλ. Αποτελούσαν μέρος ενός μεγαλύτερου κεραμικού συνόλου της τοπικής Ύστερης Εποχής του Χαλκού ΙΙΑ (πρώτο μισό του 14ου αιώνα π.Χ) που απαρτιζόταν από σκεύη πόσεως και κατανάλωσης τροφής.

Το έργο διαμόρφωσης και ανάδειξης της Ακρόπολης Αγ. Ανδρέα Σίφνου

Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Σιφναϊκου Συμποσίου, Σίφνος 25-26 Ιουνίου 2010, Αθήνα 2013, 11-20.

Όπως είχαμε παρουσιάσει στα προηγούμενα Σιφναϊκά Συμπόσια και άλλου, η ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα, της οποίας είχε ανασκάψει στο παρελθόν μικρό τμήμα ο Χρήστος Τσούντας και μεγαλύτερο η Βαρβάρα Φιλιππάκη, στο τέλος της δεκαετίας του 1990 ήταν πλήρης από τους λιθοσωρούς των αρχαίων κτισμάτων, τη σύγχρονη καλλιέργεια και τα μπάζα των ανασκαφών, ενώ το δάσος με τις φίδες είχε επεκταθεί καλύπτοντας τα ορατά ή ανασκαφέντα ερείπια.

A re-examination of early wheel potting in Crete

Annual of the British School at Athens 108 (2013): 31-49.

Ο τρόπος με τον οποίο οι Μινωίτες κεραμείς χρησιμοποίησαν αρχικά τον κεραμικό τροχό έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών αντιμετωπίζει κριτικά τη μετάβαση από τη χειροποίητη κεραμική στην τεχνική του τροχού σε έναν αριθμό συνόλων, θεωρώντας ότι τα δεδομένα της κεραμικής δεν υποστηρίζουν την ιδέα της τεχνολογικής μετάβασης αυτής της φύσης.

Λατρεία των ερπετών στη μυκηναϊκή Ελλάδα και ναξιακά παράλληλα

στο Προμπονάς Ι. & Ψαρράς Ε.Σ. (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα 2013, 145-153.

Στο φάσμα των μορφών ζωής τα ερπετά κατέχουν τη δική τους θέση. Τα χαρακτηριστικά τους, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία της εξέλιξης, τα κάνουν να υπολείπονται αρκετά σε φυσικά όπλα από άλλα χερσαία ζώα. Αυτό σημαίνει μικρή δυνατότητα αντίστασης σε εχθρούς, αλλά η ανάγκη της επιβίωσης είχε σαν αποτέλεσμα άλλα χαρίσματα και δυνάμεις ως αντιστάθμισμα, όπως είναι οι διανοητικές, στοιχείο κοινό με τον άνθρωπο.

The Development of Warfare and Society in ‘Mycenaean’ Greece

στο S. O’Brien & D. Boatright (eds), 2013. Warfare and Society in the Ancient Eastern Mediterranean. Papers arising from a colloquium held at the University of Liverpool, 13th June 2008 [BAR International Series 2583], Oxford, 25-42.

Warfare has been of concern to Aegean prehistorians since the birth of the discipline, yet few studies have attempted to place warfare in its full social context. For decades the societies of the region have been described as 'chiefdoms' or 'states' in accordance with neoevolutionary typologies.

Intramural infant burials in the Aegean Bronze Age. Reflections on symbolism and eschatology with particular reference to Crete

στο H. Olivier (ed.) 2013. Le mort dans la ville. Pratiques, contextes et impacts des inhumations intra-muros en Anatolie, du début du Bronze à l’époque romaine, Istanbul 14-15 Novembre 2011 [2èmes Rencontres d’Archéologie de l’IFEA], Beyoglu/Istanbul, 1-19.

This paper reviews the cultural practice of intramural burials for infants in Greece, making reference to parallel practices in Anatolia, the Levant and Egypt. This age-old and widespread custom began with the earliest settled communities in the Near East and continued through the Chalcolithic and Bronze Age.

14C Dating of Humic Acids from Bronze and Iron Age Plant Remains from the Eastern Mediterranean

Radiocarbon 55:2-3 (2013): 599-607.

Radiocarbon dating of plant remains is often difficult due to the complete dissolution of the samples in the alkaline step of the ABA pretreatment. At the VERA laboratory, this problem was encountered frequently when numerous Bronze and Early Iron Age samples from the eastern Mediterranean were dated in the course of the special research program SCIEM2000 and in other collaborations with archaeologists focused on that area and time period.

Interpreting Radiocarbon Dates from the Paleolithic Layers of Theopetra Cave in Thessaly, Greece

Radiocarbon 55:2-3 (2013): 1432-1442.

Theopetra Cave is a unique prehistoric site for Greece, as the Middle and Upper Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic periods are present here, bridging the Pleistocene with the Holocene. During the more than 20 yr of excavation campaigns, charcoal samples from hearths suitable for 14C dating were collected from all anthropogenic layers, including the Paleolithic ones.

Overseers of an Entangled Island: Hybrid Cultural Identities of Early Iron Age Cyprus

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 5:3 (September 2013): 61-73.

Archaeologists studying Late Bronze and Iron Age Cyprus have produced diverse theories regarding the origins of the Cypriot Iron Age city kingdoms, but it has proved difficult to integrate Cyprus within larger models designed to evaluate relationships between communities of the East Mediterranean.

Accumulations: Updating the Role of Cypriot Bichrome Ware in Egypt

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 5:3 (September 2013): 44-60.

Cypriot Bichrome Wheel-made Ware is an important index for the study of interrelations in the Ancient Eastern Mediterranean World. The ware is a chronological marker for the beginning of the Late Cypriot Bronze Age and was the subject of a research project during the last decade within the Cyprus project of SCIEM 2000.