ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

Monastiraki III. Studies of the Protopalatial Architectural Remains in Monastiraki (Amari Valley). The East Quarter of Monastiraki (Mon East)

Napoli/Heraklion 2013

Monastiraki III. Studies of the Protopalatial Architectural Remains in Monastiraki (Amari Valley). The East Quarter of Monastiraki (Mon East) The architecture of the Protopalatial period is a difficult subject which in the case of Monastiraki has not been addressed so far systematically, although its study has been going on for years. The present volume deals with the East Quarter of the palatial centre.

Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία, Αιανή – Χαϊδελβέργη, ΑΕΑΜ 2, 2011

Αιανή Κοζάνης

Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία, Αιανή – Χαϊδελβέργη, ΑΕΑΜ 2, 2011 Με κύριο σκοπό τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ή διετούς ανασκαφικής έρευνας και την ενημέρωση για τον πλούτο των ευρημάτων που έρχονται στο φως εγκαινιάστηκε το 2010 Επιστημονική Συνάντηση με θέμα και τίτλο «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία κατά το 2009».

Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 3: Τα ευρήματα

Αθήνα

Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κορυφής  στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 3: Τα ευρήματα Ο τρίτος τόμος παρουσιάζει ευρήματα των ιστορικών χρόνων από τις ανασκαφές που διενήργησε ο Γιάννης Σακελλαράκης στο μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό των Κυθήρων.

Βιβλιοκρισία των: An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on Material Culture and Society & Material Connections in the Ancient Mediterranean: Mobility, Materiality, and Mediterranean Identities

Journal of Hellenic Studies 133, 258-261

Legarra Herrero, B., 2013. Review of C. Knappett, An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on Material Culture and Society (Oxford 2011) & P. van Dommelen and A.B. Knapp (eds), Material Connections in the Ancient Mediterranean: Mobility, Materiality, and Mediterranean Identities (London 2010), Journal of Hellenic Studies 133, 258-261.

Βιβλιοκρισία του: Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina. An Integrated Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape

Journal of Hellenic Studies 133, 255-256.

Schallin, A.-L., 2013. Review of W. Gauss & E. Kiriatzi, Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina. An Integrated Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape (Vienna 2011), Journal of Hellenic Studies 133, 255-256.

The social world of Early-Middle Bronze Age Cyprus: Rethinking the Vounous bowl

Journal of Mediterranean Archaeology 26.1 (2013), 27-50

The Vounous Bowl occupies a privileged position in discussions of prehistoric representations on Cyprus. It has most commonly been viewed as a sacred scene, or a religious ceremony conducted within a rural sanctuary, and several commentators have emphasized the funerary connotations of the scene, perhaps depicting idealized funerary ritual or an ancestor cult.

Commotion, collaboration, conviviality: Mediterranean survey and the interpretation of landscape

Journal of Mediterranean Archaeology 26.1 (2013), 3-26

Over the last three decades, Mediterranean survey projects have established a broadly agreed methodology, a wide awareness of the invaluable contribution made by intensive survey, and a wealth of data from across the region. Where they have made less progress is in the interpretation of artefact density figures and other findings to go beyond the dots on the map and gain insights into past human lives, the complexity of past landscapes, and the relationship between people and the environment.

Η πιθανή μορφολογία της μεταξύ ΒΑ Λευκάδος και Ακαρνανίας περιοχής στα μυκηναϊκά και ιστορικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, όπως προκύπτει από τις φιλολογικές πληροφορίες

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδίτικων Μελετών τόμος ΙΒ΄ (2009-2011) [2013], 13-38

Στα πρώτα δύο κεφάλαια της Ιστορίας της Νήσου Λευκάδος (τ. Α', Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1980) παρακολουθήσαμε σύντομα τη γεωλογική ιστορία της Λευκάδος και μιλήσαμε και για τα εργαλειακά κατάλοιπα του μεσολιθικού ανθρώπου στο νησί γύρω στα 40.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Κατά την περίοδο αυτή -τέλος της Πλειστοκαίνου, αρχές της Ολοκαίνου (Βούρμιος περίοδος) έως γύρω στα 10.000 χρόνια πίσω-

Traces of ethnic diversity in Mycenaean Greece

Dacia LVII (2013), 5-21

The Indo-Europeanization of Greece was a long-term process, which, in my opinion, entailed at least three distinct phases, covering the period from c. 3100 BC to c. 1600 BC. The third and last phase consists of the arrival c. 1600 BC of the founding fathers of the royal houses and ethnic identities considered as truly Greek.

Graphical Reconstruction and Comparison of Royal Boat Iconography from the Causeway of the Egyptian King Sahure (c.2487–2475 BC)

International Journal of Nautical Archaeology 42:2 (September 2013), 270-285

Recently published reliefs from the causeway of Sahure and a review of contemporary iconography and archaeological data shed new light on a variety of features of Old Kingdom royal sailing boats and equipment, such as quarter rudders, rigging, signalling devices, decorations and crew.