ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2013

Marine resources in the Early Neolithic of the Levant: their relevance to early seafaring

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 83-98

Aquatic resources and especially molluscs and fish are encountered from the Lower Palaeolithic. In the Levant, shellfishing and the fishing of marine species began in the Early Natufian (ca. 15ka BP). Fish and mollusc exploitation before and during the Neolithic period, as proxies for interaction between humans and the marine environment, enhance our understanding of how and why Southwest Asian populations migrated to Cyprus.

The origins of mammals on the Mediterranean islands as an indicator of early voyaging

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 45-56

This chapter aims to show how the progresses of biological knowledge allows archaeology to take advantage of the paleontological and archaeozoological documentation accumulated during the last 40 years on the islands, to increase its set of evidence – admittedly indirect – on the early seagoing in the Mediterranean.

Akrotiri-Aetokremnos (Cyprus) 20 years later: an assessment of its significance

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 139-156

Over the years, there have been many claims for pre-Neolithic sites on many of the Mediterranean islands. These generally have not been supported by robust data sets. This changed with the interdisciplinary investigation of Akrotiri Aetokremnos, a small collapsed rockshelter on the southern coast of Cyprus.

The homelands of the Cyprus colonizers: selected comments

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 67-82

This paper is not a comprehensive review of the entire geographic range of the lands that were the source areas for the foragers travelling to Cyprus during the Terminal Pleistocene or the colonists that settled in the island. Several selected issues for the rich literature on the Neolithic of the eastern Mediterranean, namely the Levant and Anatolia are discussed in the text.

Cosmic impact, the Younger Dryas, Abu Hureyra, and the inception of agriculture in Western Asia

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 57-66

The Younger Dryas was a major environmental event in the transition from Pleistocene to Holocene. The onset of this 1,200 year episode of cold, dry climate ca. 12,900 cal BP was sudden and swift.

Γεωργία και κτηνοτροφία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες από τις προϊστορικές ανασκαφές

Αθήνα

Γεωργία και κτηνοτροφία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες από τις προϊστορικές ανασκαφές Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να φωτίσει πτυχές της οικονομίας και της κοινωνίας του προϊστορικού Αιγαίου, στη μινωική και μυκηναϊκή εποχή, που άπτονται του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και να διαλευκάνει τις σχέσεις μεταξύ κεντρικής εξουσίας και ιδιωτών στο νευραλγικό αυτό χώρο, πολύ σημαντικό για κάθε προϊστορική κοινωνία.

Materiality and Consumption in the Bronze Age Mediterranean

New York/London

Materiality and Consumption in the Bronze Age Mediterranean The importance of cultural contacts in the East Mediterranean has long been recognized and is the focus of ongoing international research. Fieldwork in the Aegean, Egypt, Cyprus, and the Levant continues to add to our understanding of the nature of this contact and its social and economic significance, particularly to the cultures of the Aegean.