ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

Prehistoric Aegean and Near Eastern Metal Types

Copenhagen 2015

Prehistoric Aegean and Near Eastern Metal Types The catalogue contains all Aegean metals kept in the Department of Ancient Cultures of Denmark and the Mediterranean. In the section on the Near Eastern metals, bronzes from Hama, however, are not included. Except for that, all metal objects from the Near East dated before 1000 BC are found in the catalogue.

Nostoi. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age

Κωνσταντινούπολη 2015

Nostoi. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age Nostoi. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age is presenting one comprehensive volume with papers discussing various aspects of the intercultural contact between West Anatolia and the Aegean during the Late Bronze Age and Early Iron Age.

The Transmission of Technical Knowledge in the Production of Ancient Mediterranean Pottery. Proceedings of the International Conference at the Austrian Archaeological Institute at Athens, 23rd-25th November 2012

Βιέννη 2015

The Transmission of Technical Knowledge in the Production of Ancient Mediterranean Pottery. Proceedings of the International Conference at the Austrian Archaeological Institute at Athens, 23rd-25th November 2012 The current volume unites theoretical, anthropological, and archaeological approaches to knowledge transmission. The case studies cover various periods and regions from the ancient Mediterranean and beyond, from the Bronze Age to the Roman period, from the Levant in the east to the western Mediterranean and the Celtic north, but also from today’s central Niger.

Myc. a-o-ri-me-ne and Hom. δόρυ μαίνεται

Kadmos 54.1-2 (2015): 31-38

The Myc. PN a-o-ri-me-ne may be interpreted as a possessive compound ʻwho has the μένος of the sword’, or as ʻwho has the μένος in the swordʼ, if the compounding vowel -i- was still functional as a locative marker, as Ruijgh proposed, or simply as the combination of the two elements [rage] and [sword].

Linéaire B da-wo et la datation de la tablette KN F(2) 852+

Kadmos 54.1-2 (2015): 23-30

Au Minoen Récent IIIA-B seulement les structures de stockage du site crétois de Haghia Triada, dans la plaine de la Messara, étaient compatibles avec la quantité GRA 10300[, qui est associée au toponyme linéaire B da-wo dans la tablette de Cnossos KN F(2) 852+. Ce fait soutient l’identification da-wo = Haghia Triada, qui à son tour permet d’établir un terminus post quem pour la rédaction de la tablette en question.

Neue Inschriften und Zeichen der Linear A-Schrift aus Milet

Kadmos 54.1-2 (2015): 1-22

Dieser Aufsatz stellt die neuen Inschriften und Zeichen der Linear A-Schrift vor, die in Milet während der Grabungen am Athena-Tempel 1994 bis zu Tage gekommen sind. Diese Gruppe von Lokalen und importierten Inschriften bestätigt den Gebrauch der Schrift in Milet und die engen Kontakte zu Kreta sowie dem südostägäischen Raum.

Μινωικός κόσμος. Ταξίδι στις απαρχές της Ευρώπης

Ηράκλειο

Μινωικός κόσμος. Ταξίδι στις απαρχές της Ευρώπης Από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της παγκόσμιας ανθρώπινης δημιουργίας, ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του, ο Arthur Evans, ανασκαφέας της Κνωσού, του μητροπολιτικού κέντρου του μινωικού κόσμου, ονόμασε τον πολιτισμό που έφερε στο φως, μινωικό, εμπνεόμενος από το μυθικό βασιλιά της Κνωσού Μίνωα.

Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης. Πρακτικά της 3ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 5-8 Δεκεμβρίου 2013. Τόμος Α: Εισηγήσεις Φορέων – Ηράκλειο – Γενικά Θέματα. Τόμος Β: Χανιά – Ρέθυμνο – Λασίθι

Ρέθυμνο

Διαβάστε το βιβλίο

Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης. Πρακτικά της 3ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 5-8 Δεκεμβρίου 2013. Τόμος Α: Εισηγήσεις Φορέων – Ηράκλειο – Γενικά Θέματα. Τόμος Β: Χανιά – Ρέθυμνο – Λασίθι Το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης είναι πλέον θεσμός. Ένας θεσμός, ο οποίος στις σημερι-νές εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες έχει τη δύναμη να δημιουργεί ελπίδες και προσδοκίες. Η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στην τρίτη συνάντηση το 2013 το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία.

Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis

Princeton/New Jersey

Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis The analysis of stable isotope ratios of carbon and nitrogen in bone collagen provides a powerful tool for reconstructing past diets, since it provides the only direct evidence of the foods that were actually consumed. The chapters that comprise this volume describe the application of this methodology to the archaeology of Greece, a country whose archaeobotanical remains have been isotopically studied more extensively than any other place in the world.

When diversity matters: exploring funerary evidence in Middle Minoan III Crete

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 1 (2015, new series): 117-136

Aside from limited studies on individual cemeteries or tomb types, analysis of Middle Minoan III funerary evidence has remained in the shadow. Reasons can be found in the dearth of archaeological remains, and it is useful to remember that most of the evidence for this period, both domestic and funerary, derived mainly from sites occupied in the following period (Late Minoan IA) and destroyed in Late Minoan IB.