ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

Die Deutschen Ausgrabungen 1941 auf der Visviki-Magula / Velestino. Die neolithischen Befunde und Funde

Bonn 2015

Die Deutschen Ausgrabungen 1941 auf der Visviki-Magula / Velestino. Die neolithischen Befunde und Funde To βιβλίο δημοσιεύει τις γερμανικές ανασκαφές του 1941 στη Μαγούλα Βισβίκη στο Βελεστίνο Θεσσαλίας. Η Μαγούλα Βισβίκη εντοπίσθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον πρωτοπόρο αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα. Στη θέση αυτή πραγματοποίησε ανασκαφική έρευνα ο Γερμανός αρχαιολόγος Hans Reinerth με εντολή του γερμανικού φασιστικού κράτους το 1941 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και με συνεργάτες τον Rudolf Stampfuss και τον Wilhelm Stossel.

Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier

Bonn

Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier Die vorliegende Festschrift verdankt ihre Existenz nicht einer persönlichen oder wissenschaftlichen Pflicht, sondern vielmehr einem dringenden Bedürfnis zahlreicher Kollegen, Mitarbeiter, Schüler und Freunde sowohl dem Wissenschaftler als auch dem Menschen Wolf-Dietrich Niemeier einen großen Dank auszusprechen und sein verdienstvolles Wirken auf angemessene Weise zu würdigen.

Μυκήνες

Αθήνα

Μυκήνες Η επιλογή των Μυκηνών για τον φετινό αφιερωματικό τόμο προέκυψε αβίαστα. Είναι ένας τόπος όπου τα ιστορικά γεγονότα υφαίνονται με το μύθο και πρωταγωνιστές όπως ο Ατρέας, ο Αγαμέμνονας, η Κλυταιμνήστρα, ο Μενέλαος, η Ιφιγένεια, ο Ορέστης ζωντανεύουν στα μάτια του επισκέπτη.

Best Practices of Geoinformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes

Oxford

Best Practices of Geoinformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes Landscape archaeology is being transformed by the recent development of novel geoinformatic techniques that facilitate entirely new ways to study the archaeological record. Despite this stimulating potential, these techniques are developing so quickly that many practitioners are not fully aware of their capabilities or the most suitable ways to apply them.

Βιβλιοκρισία του: Sur les pas de Wilhelm Vollgraff. Cent ans d’activités archéologiques à Argos. Actes du colloque international organisé par la IVe EPKA et l’École française d’Athènes, 25-28 septembre 2003

Journal of Hellenic Studies

Bianco, A., 2015. Review of D. Mulliez & A. Banaka-Dimaki (eds), Sur les pas de Wilhelm Vollgraff. Cent ans d’activités archéologiques à Argos. Actes du colloque international organisé par la IVe EPKA et l’École française d’Athènes, 25-28 septembre 2003 (Athens 2013), Journal of Hellenic Studies 135: 281-282.