ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

Magoúla-Pavlína. A Middle Bronze Age site in the Soúrpi Plain (Thessaly, Greece)

Gronigen

Magoúla-Pavlína. A Middle Bronze Age site in the Soúrpi Plain (Thessaly, Greece) This volume is devoted to Magoúla Pavlína, a Middle Bronze Age site in the municipality of Almirós (Thessalía, Greece). Immediately after the magoúla was brought under cultivation and ploughed for the first time, in 1996, the site was surveyed and a sample of ceramics, lithics, molluscs and bone material was collected.

Les actes de culte comme marqueurs des transitions historiques: le problème du passage de l’époque mycénienne à l’époque archaïque dans le monde grec

Στο C. Müller & M. Heintz (eds) 2016. Transitions historiques. Colloques de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, René Ginouvés 12, Paris: 57-67.

Scholars have established a classical chronology for the study of Greek history from the 14th down to the end of the 6th century BC. It distinguishes three movements, the Mycenaean period, a set of centuries to which diverse names are given, and the Archaic period.

Searching for Nomads in Iron Age Thrace

Στο M. Manoledakis (ed.) 2016. The Black Sea in the Light of New Archaeological Data and Theoretical Approaches. Proceedings of the 2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity Held in Thessaloniki, 18-20 September 2015, Oxford: 77-87.

Mobile lifestyle is frequently used to explain lacunae in archaeological evidence, such as the absence of permanent and long-term occupations in the archaeological record of 1st millennium BC Thrace. In this paper, I investigate the feasibility of Iron Age nomadic pastoralism, defined as an economic activity in which the whole community moves along with the herds.

Early Warfare and its Contribution to Neolithisation and Dispersal of First Farming Communities in Anatolia

Στο M. Reindel, K. Bartl, F. Lüth & N. Benecke (eds) 2016. Palaeoenvironment and the Development of Early Settlements. Proceedings of the International Conferences at Şanliurfa 2012 and Aqaba 2013, Halle/Saale: 29-49.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

This paper focuses on the influence of conflict and violence on Neolithisation and Neolithic dispersal in the Eastern Mediterranean.

Βιβλιοκρισία του G. Dionisio, A. M. Jasink & J. Weingarten, Minoan Cushion Seals: Innovation in Form, Style, and Use in Bronze Age Glyptic (Rome 2014)

Journal of Hellenic Studies 136 (2016): 266-267

Krzyszkowska, O., Βιβλιοκρισία του: G. Dionisio, A. M. Jasink & J. Weingarten, Minoan Cushion Seals: Innovation in Form, Style, and Use in Bronze Age Glyptic (Rome 2014), Journal of Hellenic Studies 136 (2016): 266-267

Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference held at the University of Tübingen, May 8-10, 2009

Bonn

Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference held at the University of Tübingen, May 8-10, 2009 Troy has been of outstanding importance for EBA archaeology ever since the discovery and excavation of the site by Heinrich Schliemann. Partly due to the paucity of archaeological research on EBA Anatolia, Troy has long been considered as the only key site for Western Anatolia and the Northern Aegean.

Κυκλαδική κοινωνία. 5000 χρόνια πριν

Αθήνα

Κυκλαδική κοινωνία. 5000 χρόνια πριν Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συμπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας του, διοργάνωσε την έκθεση με τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που διήρκησε από αρχές Δεκεμβρίου 2016 μέχρι αρχές Απριλίου 2017.

Holocene sea level changes and palaeogeographic reconstruction of the Ayia Irini prehistoric settlement (Keos Island, Cyclades archipelago, Greece)

Στο M. Ghilardi, F. Leandri, J. Bloemendal, L. Lespez & S. Fachard (eds) 2016. Géoarchélogie des îles de Mediterranée, Paris: 119-135.

Διαβάστε το άρθρο

The history of the Ayia Irini promontory is closely linked to seismic activity and the successive changes in Relative Sea Level from the Late Neolithic to the Hellenistic period. After an occupation period of approximately 500 years, it was suddenly abandoned in 2000 BC, when the RSL rose from -5.0 ± 0.10 m to -3.60 ± 0.30 m.

Reconstructing the coastal configuration of Lemnos Island (Northeast Aegean Sea, Greece) since the Last Glacial Maximum

Στο M. Ghilardi, F. Leandri, J. Bloemendal, L. Lespez & S. Fachard (eds) 2016. Géoarchélogie des îles de Mediterranée, Paris: 109-118.

This contribution aims to reconstruct the past coastal landscapes of the island of Lemnos, Northeast Aegean Sea, Greece, for the last 20 000 years. It is based on recent publications which estimate the fluctuations in sea-level and ice volume through past glacial cycles, as well as sea-level reconstructions derived from borehole stratigraphies.

The Neolithic landscape and settlement of the island of Gökçeada (Imbros, Turkey)

Στο M. Ghilardi, F. Leandri, J. Bloemendal, L. Lespez & S. Fachard (eds) 2016. Géoarchélogie des îles de Mediterranée, Paris: 89-94.

Διαβάστε το άρθρο

During the low sea level of the Last Glacial Maximum the island of Gökçeada, together with all of the North Aegean Islands, was connected to the mainland. Gökçeada, together with Lemnos, became an island probably just after the Younger Dryas, and they were connected by an isthmus. Around 7000-6500 cal. BC, sea level was 20 m lower than today and the separate island of Gökçeada lay close to the Gelibolu Peninsula.

Site Formation Processes at Akrotiri Aetokremnos, Cyprus: Why is the site so controversial?

Στο M. Ghilardi, F. Leandri, J. Bloemendal, L. Lespez & S. Fachard (eds) 2016. Géoarchélogie des îles de Mediterranée, Paris: 57-72.

This paper summarizes the arguments for the association of cultural remains with pygmy hippopotami, specifically focusing on the site’s stratigraphic sequence, chronology, and formation processes. These data are consistent with the hypothesis that the remains of the pygmy hippopotami are in direct association with cultural features and artifacts that comprise the site’s two primary archaeological strata.