ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Récapitulatifs mycéniens: la série Ed de Pylos

Kadmos 55.1-2 (2017): 49–66

Étude des cinq tablettes récapitulatives de la série Ed en linéaire B de Pylos. Contrairement à ce qui est généralement admis, elles concernent les terres enregistrées non pas dans les séries Eb et/ou Ep, mais dans d’autres séries actuellement perdues.

Il geroglifico cretese: nuovi metodi di lettura (con una nuova proposta di interpretazione del segno 044 i)

Kadmos 55.1-2 (2017): 17–36

In base a recenti analisi dei sigilli in pietra iscritti nel sistema di scrittura geroglifico cretese, ancora indecifrato, si puo proporre una nuova ipotesi di interpretazione della funzione di alcuni segni. Alcuni elementi che erano stati considerati come simboli decorativi sono stati re-interpretati, invece, come elementi semantici del repertorio geroglifico cretese.

Ταξικοί αγώνες και η πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων

Κρίση 1 (2017): 78-126

Διαβάστε το άρθρο

Το άρθρο πραγματεύεται το τέλος του ανακτορικού συστήματος στη μυκηναϊκή Ελλάδα και τη μετάβαση από τον Ασιατικό Τρόπο Παραγωγής στην οικονομία της Εποχής του Σιδήρου, η οποία ήταν βασισμένη στην ατομική ιδιοκτησία της γης. Έπειτα, από μια σύντομη παρουσίαση του ανακτορικού οικονομικού συστήματος, εξετάζονται οι αιτίες, οι οποίες οδήγησαν στις καταστροφές των ανακτόρων από πυρκαγιά γύρω στο 1200 π.Χ.