ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Η κρητική αρχαιολογία σε επαναστατική περίοδο, 1878-1913. Αρχαιολογία και πολιτική στην Οθωμανοκρατία και την Κρητική Πολιτεία (Μέρος Β΄)

Θέματα Αρχαιολογίας 1.2 (2017): 166-175

Διαβάστε το άρθρο

Με το παρόν δεύτερο μέρος, ολοκληρώνεται η παρουσίαση της εκτενούς εισήγησής μας – το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάζεται στο πρώτο τεύχος (1.1) του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας – με την οποία επιχειρήσαμε να δείξουμε ότι, στα πρώτα 35 χρόνια της ιστορίας της Αρχαιολογίας στην Κρήτη, ανάγονται οι αιτίες των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν όχι μόνο την κρητική αλλά την ελληνική αρχαιολογία συνολικά.

«Στιγμές στον χρόνο». Συζητώντας για τους μινωικούς αποθέτες θεμελίωσης

Θέματα Αρχαιολογίας 1.2 (2017): 224-235

Διαβάστε το άρθρο

ρθρο αφορά στους μινωικούς αποθέτες θεμελίωσης, σχολιάζοντας ακροθιγώς ζητήματα που σχετίζονται με την ορολογία και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, με έμφαση στη χωροθέτηση και στο περιεχόμενο.

Η Ίκλαινα και η γένεση του μυκηναϊκού κράτους της Πύλου

Θέματα Αρχαιολογίας 1.2 (2017): 166-175

Διαβάστε το άρθρο

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ανασκαφή της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ίκλαινα Μεσσηνίας, η οποία ταυτίζεται με μία από τις περιφερειακές πρωτεύουσες του μυκηναϊκού βασιλείου της Πύλου. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ανασκαφή φωτίζουν τις διεργασίες γένεσης του βασιλείου αυτού και συμβάλλουν στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στα ανάκτορα και τις περιφέρειές τους.

Το Μινωικό Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο του Πετρά Σητείας (2800-1800 π.Χ.)

Θέματα Αρχαιολογίας 1.3 (2017): 292-305

Διαβάστε το άρθρο

Το νεκροταφείο αυτό περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 17 μεγάλα ταφικά κτήρια με σύνθετες κατόψεις και μια βραχοσκεπή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η χωροταξική του οργάνωση με περιβόλους, δύο μεγάλους χώρους τελετουργιών και διαδρόμους μεταξύ των ταφικών κτηρίων.

The Power of Images: Re-Examining the Wall Paintings from the Throne Room at Knossos

Annual of the British School at Athens 112 (2017): 47-98

Κατά τη γνώμη μας, το εν λόγω εικονογραφικό πρόγραμμα χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙ. Ερμηνεύουμε την συνύπαρξη “παραδοσιακών” (Νεοανακτορικών) στοιχείων στην διακόσμηση της αίθουσας του θρόνου με “καινοτόμα” χαρακτηριστικά, που εμφανίζονται στην Τελική Ανακτορική, ως μια προσπάθεια εκ μέρους των τεχνιτών και των παραγγελιοδοτών τους να αναμείξουν συνειδητά καλλιτεχνικές παραδόσεις ώστε να δημιουργηθεί μία νέα, αλλά ακόμη αναγνωρίσιμη, εικόνα δύναμης και εξουσίας.

Access to Upper Floors and an Early Light Well at EM II Vasiliki

Annual of the British School at Athens 112 (2017): 33-45

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε τρεις διαφορετικές οικίες από το σύμπλεγμα οικιών που αρχικά ονομάστηκε “Ερυθρά οικία” από τον Richard Seager. Παρουσιάζουμε την διαδικασία οικοδόμησης των οικιών, και πώς οι κάτοικοι είχαν πρόσβαση στους επάνω ορόφους και στη στέγη.

Mainland Cosmopolitanism and the Rise of Personal Prestige: New Evidence from the Coastal Early Helladic Town of Helike, North-West Peloponnese, Greece

Annual of the British School at Athens 112 (2017): 1-32

Σε συστηματικές ανασκαφικές έρευνες που διεξήγαγε, από το 2000 και εξής, το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχαίας Ελίκης στην πεδιάδα της Ελίκης στη νοτιοδυτική ακτή του Κορινθιακού κόλπου, στη ΒΔ Πελοπόννησο, ήρθαν στο φως, σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, κατάλοιπα οικισμού που χρονολογείται στην ΠΕ ΙΙ και ΙΙΙ περίοδο. Κατά την ΠΕ ΙΙ ο οικισμός χαρακτηρίζεται από πυκνή οικιστική οργάνωση, η οποία υφίσταται ραγδαίες μεταβολές στην αρχή της ακόλουθης ΠΕ ΙΙΙ.

LM III mortuary practices in West Crete: the cemeteries of Maroulas and Armenoi at Rethymnon

Studi Micenei 3 (2017): 131-157

The examination of two burial assemblages is not limited to descriptions of data, but also addresses the functional role of the objects, which can lead to more interpretive approaches, based on a theoretical framework. Looking at the evidence of the two cemeteries, one can deduce that there was a specific burial programme, in which there was an accepted way of treating the dead.

Out of date, out of fashion: the change of dress of Aegean figures in the Egyptian 18th dynasty Theban tombs in the light of Aegean Bronze Age costume

Studi Micenei 3 (2017): 105-130

We examine the use of the breechcloth and kilt in the Bronze Age Aegean and argue that the affinity of the Aegean elite of Knossos towards wearing kilts in processions can be dated to LM II. This date corresponds to the change from breechcloth to kilt in the tomb of Menkheperreseneb with the terminus post quem in the 33rd regnal year of Thutmose III.

A lost Mycenaean fresco fragment re-examined

Studi Micenei 3 (2017): 83-104

Possible reconstructions of the fragment are presented, and its iconography is explored in light of current chronologies and known comparanda. It is argued that, while many details of the fragment’s biography remain ambiguous, the potential value of the find as a rare representation of a processing man in a mainland palatial context is substantial.

Repair, recycle or modify? The response to damage and/or obsolescence in Mycenaean metal vessels during the Prepalatial and Palatial periods and its implications for understanding metal recycling

Studi Micenei 3 (2017): 7-26

Many repairs were apparently linked to the prioritisation of other production factors over the final vessel appearance. Generally vessels of precious metals and lead were not repaired, nor were certain copper-alloy vessel forms. It is suggested that these were typically recycled instead, with different chains of reasoning leading to the same choice.

A Late Bronze Age ship from Liman Tepe with reference to the Late Bronze Age ships from İZMIR / Bademgediği Tepesi and Kos / Seraglio

Oxford Journal of Archaeology 36.1 (2017): 61-70

In this article, a Mycenaean pottery sherd from Liman Tepe is discussed. The piece, which was locally produced, probably belongs to a ring-based crater (FS 281). Comparisons with other, similar sherds suggest that warriors aboard a ship are depicted.