ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 49-52

Χωρίς περίληψη

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 29-32

Χωρίς περίληψη

Centralization at Asine during the Bronze Age from a zooarchaeological perspective

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.2 (2017): 159-174

Διαβάστε το άρθρο

The even relative abundances of cattle, sheep, goat and pigs indicate that the animal management was not specialized but rather mixed, pointing the site was relatively independent in terms of animal management. The increase in sheep/goat during the Middle Helladic indicates an increasing dependency on animals yielding secondary products, symptomatic of regional and centralized organization.

Organic compounds and cultural continuity: The Penn Museum Late Minoan IIIC stirrup jar from Tourloti

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.2 (2017): 19-33

Διαβάστε το άρθρο

Organic residue analysis utilizing gas chromatography has allowed us not only to identify the value-added product contained within the jar, a perfumed oil, but also to consider its individual ingredients in light of known craft practices and agricultural activity from the earlier Neopalatial period. Our results reveal surprising evidence of specialized craft continuity in East Crete at the conclusion of the Bronze Age, which suggests a historical picture more complex than traditionally imagined.

Mercenaries or refugees? The evidence from the inscriptions of Merenptah on the ‘Sea Peoples’

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 119-134

During the fifth regnal year of Merenptah (either 1208 BC or 1219 BC), king Merey of the Rebu/Lebu attacked Egypt, together with his archers and many northern warriors. These northerners were not affiliated with any of the existing minor or major kingdoms of the eastern Mediterranean, since they are only identified by obscure ethnonyms. The aim of this paper is to re-examine the available evidence.

Λύκαιο Όρος. Αρχαιολογικές έρευνες στο Ιερό του Διός

Θέματα Αρχαιολογίας 1.1 (2017): 102-105

Διαβάστε το άρθρο

Σημαντικά ευρήματα ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφικές έρευνες του 2016 στο ιερό του Διός στο Λύκαιο Όρος, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αρκαδίας, εκεί όπου κατά την τοπική παράδοση που διασώζει ο Παυσανίας γεννήθηκε και ανατράφηκε ο βασιλιάς των θεών.