ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό Κυθήρων: τα νεότερα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας (2011-2013)

Στο Δ. Κονιδάρης (επιμ.), 2017. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. IV. Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Αρχαιογνωσία, Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β, τόμος ΙΑ΄, Κέρκυρα: 231-243.

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ανασκαφική περίοδο 2013 της ανωτέρω έρευνας, συνέχεια αυτής του αείμνηστου καθηγητή Γιάννη Σακελλαράκη (1992- 1994) και έχει ως στόχο την συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό της εικόνας της μινωικής παρουσίας στο νησί των Κυθήρων, η νευραλγική γεωγραφική θέση του οποίου έπαιζε εξέχοντα ρόλο στις πολιτισμικές επαφές ήδη από την προϊστορική εποχή.

Τύμβοι της 3ης χιλιετίας στη βόρεια Κέρκυρα

Στο Δ. Κονιδάρης (επιμ.), 2017. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. IV. Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Αρχαιογνωσία, Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Κερκυραϊκά Χρονικά, Β, τόμος ΙΑ΄, Κέρκυρα: 201-214.

Οι δύο τύμβοι που ανεγέρθησαν διαδοχικά στον ίδιο χώρο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές περιέκλειαν ταφές σε κιβωτιόσχημο τάφο και εγχυτρισμό σε πίθο και έδωσαν δείγματα κεραμεικής χαρακτηριστικής του Ιόνιου-Αδριατικού χώρου.

Πρακτικές κοινωνικής συνοχής στη Νεότερη Νεολιθική του Ιονίου: αναγνώσεις του αρχαιολογικού υλικού από το Σπήλαιο Δράκαινα στο φαράγγι του Πόρου Κεφαλονιάς

Στο Δ. Κονιδάρης (επιμ.), 2017. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. IV. Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Αρχαιογνωσία, Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β, τόμος ΙΑ΄, Κέρκυρα: 185-199.

Διαβάστε το άρθρο

Τα ευρήματα από τις προϊστορικές επιχώσεις του Σπηλαίου Δράκαινα προσφέρουν πληροφορίες για την τέλεση κοινωνικών συναθροίσεων σε αυτό καθώς και στοιχεία για την οργάνωση της τοπικής νεολιθικής κοινωνίας. Τα παραπάνω συνάγονται από ιδιαιτερότητες διαφόρων κατηγοριών ευρημάτων, όπως η σπάνια πρακτική της κατασκευής ασβεστοδαπέδων, αλλά και η ίδια η κομβική θέση του σπηλαίου.

Cattle in ritual practice and iconography in Bronze Age Cyprus

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 53-80

Images of cattle, either as whole animals or as bucrania, appear repeatedly on artefacts that played an active role in social strategies and, through repetition and refinement, served over time as a framework for the formation and reproduction of social and ritual institutions.

Preserving memory in Minoan Crete. Filled-in bench and platform deposits from the First Palace of Phaistos

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 33-52

This paper focuses on some unusual and not well-known structured deposits from this building, that largely consist of complete or fragmentary vases as well as occasionally other objects that are placed in a ‘structured’ way, with which I mean that they have either been positioned vertically and/ or horizontally, and sometimes comprise stacked cups, before being sealed. They are here called ‘filled-in bench and platform deposits’. They differ from other cases identified at Minoan sites, such as Knossos, Malia, Thronos/Kephala and Nopeigia-Drapanias, but also from practices attested in Bronze and Iron Age sites in Northern and Eastern Europe (e.g. Britain and Bulgaria).

New insights into the Upper Pleistocene archaeology of Northwestern Greece: The evidence from three open-air sites and its implication for Middle and Upper Palaeolithic hunter-gatherers’ activity and behaviour in Southeastern Europe

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 1-32

Following a brief review of the basic points and conclusions concerning archaeological research on the Upper Pleistocene in Northwestern Greece, our methods and research questions are presented. The overview of the empirical data is followed by a discussion of how these are integrated into the Palaeolithic narrative of the region and the wider context of Southeastern Europe.

Mykenische Keramik in der Rhodopenregion. Herkunft, regionaler Kontext und sozialökonomische Grundlagen

Archaeologia Austriaca 101 (2017): 269-302

Διαβάστε το άρθρο

The production regions of that pottery could be established by means of Neutron Activation Analysis (NAA), and we compare the earlier results of Dragoyna with the new ones from Koprivlen. These results give us the opportunity to re-evaluate the development of contacts between the eastern Balkans, the northern Aegean and Mycenaean Greece.

The Late Helladic IIB to IIIA2 pottery sequence from the Mycenaean palace at Ayios Vasileios, Laconia

Archaeologia Austriaca 101 (2017): 73-142

Διαβάστε το άρθρο

One of the main tasks has been the detailed analysis of well stratified material, which will clarify the development of the local pottery styles including evidence for continuity or discontinuity in the commonest pottery types and fabrics from the site. Based on the preliminary results from this study the developments and changes in the pottery tradition have been compared to those known from other centres in Laconia and beyond.

Identification of skeletal remains from a Mycenaean burial in Kastrouli Desfina, Greece

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.1 (2017): 265-269

Διαβάστε το άρθρο

We identified 15 adults along with 2 subadults, an infant and a fetus. Skeletal remains of domesticated animals were also recovered from the same undisturbed context, for which the recovered archaeological artifacts suggest that the tomb was Mycenaean/Late Helladic in date.

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 58-59

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 57-58

Χωρίς περίληψη

At-risk cultural heritage: new excavations and finds from the Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.1 (2017): 271-285

Διαβάστε το άρθρο

The main pottery shape is the stirrup jar, and the small finds include Phi and Psi figurines, steatite beads, and fragments of gold foil. The period of the original use of the tomb falls between the LH IIIA 2 and the LH IIIC Early or Advanced. There is some evidence that the tomb has been reused in the Middle Geometric Period.