ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Revolution within evolution: the emergence of a ‘secondary state’ on protohistoric Bronze Age Cyprus

Levant 45.1 (2013): 19-44

In two studies published some 25 years ago (Knapp 1986; 1988), I argued that the rise of social complexity on Cyprus during the late Middle to early Late Bronze Age involved the interplay of trade and external demand, the accumulation and reinvestment of wealth, and the division of labour into specialized production areas.

Productions et styles régionaux dans l’artisanat céramique de Chypre à l’époque géométrique (XIe-VIIIe s. av. J.-C.)

Bulletin de Correspondance Hellénique 138.1 (2014): 361-385

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται το ζήτημα των τοπικών εργαστηρίων κεραμικής στην Κύπρο κατά την Κύπρο-Γεωμετρική περίοδο. Η διεξοδική ανάλυση της κεραμικής, που αποτελεί το βασικό τεκμήριο για αυτή την εποχή, εισάγει νέες προεκτάσεις στη μελέτη του Γεωμετρικού ορίζοντα.

Les techniques de fabrication de la vaisselle de pierre de Myrtos-Pyrgos

Bulletin de Correspondance Hellénique 138.1 (2014): 329-360

Η μινωική θέση του Μύρτου-Πύργου έδωσε ποικίλο πρώτο- και νεοανακτορικό υλικό, που μαρτυρεί υψηλή τεχνική ικανότητα (φαγεντιανή, λεπτή κεραμεική, λίθινα αγγεία, σφραγίσματα κτλ.), που προο¬ριζόταν με βεβαιότητα για τα μέλη της εγκατεστημένης στη θέση αυτή ελίτ.