ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2023

Τούμπα Οφρυνίου: οικισμός Ύστερης Εποχής του Χαλκού στις παρυφές του Παγγαίου

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 539-545.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The prehistoric site of Ofrynio Toumba is located 60 km west of Kavala, alongside the old highway Kavala-Thessaloniki, close to the modern settlement of Ofrynio and SW of Galepsos in the Municipality of Pangaion. The settlement belongs to the “low table tell” type of the Late Bronze Age.

Στιγμιότυπα από τις ποικίλες δράσεις ενός νεολιθικού νοικοκυριού: η «οικία 1» του Ντικιλί Τας

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 521-530.

During 2012, new drillings confirmed the discovery of Early and Middle Neolithic layers at the base of the tell at Dikili Tash, in its northeast side. The excavation, though, focused on sector 6, aiming towards the identification of the limits of ‘house 1’ (dated from around 4300-4200 BC), and the total investigation of its interior.

Τούμπα Θεσσαλονίκης: τροχήλατη κεραμική της ΥΕΧ και της ΠΕΣ από το κτήριο Β

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 429-438.

The present paper presents the wheel-made pottery from Building B at Thessaloniki Toumba. The main morphological and technological features of this pottery are examined according to the phases of the building and the main changes in terms of variability among the vases and their features are followed during the advanced LBA and the beginning of the EIA.

Σύμπλεγμα σπηλαίων στα Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας. Το σπήλαιο «Αποθήκη Ανταρτών»

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 225-232.

A system of caves has been developed on both slopes of the St. Nicolaou gorge, that is located on the foothills of Mt. Voras, approximately 13 kms west of the town of Aridea. “Avra”, “Keramikon”, “Bear”, “Varathron” and “Apothiki Antarton” caves are the most important concerning their archaeological interest.

Πλαταμών Στοπ! «Μυκηναϊκό» νεκροταφείο και οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη θέση «Τριμπίνα 2/Πλαταμών Στοπ» στον Πλαταμώνα Πιερίας

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 213-224.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The rescue excavation at Platamonas, at the site of «Trimpina 2/Platamon Stop», was conducted due to the works for the construction of the new national road. Two phases of site use were recognised: the earlier, which contained scarce remains of a LBA settlement and the later with abundant evidence from a LBA cemetery with «Mycenaeanising» types of grave goods.

Η έρευνα στη Μαυροπηγή και στο φράγμα Ιλαρίωνα κατά το 2012

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 47-90.

In 2012, despite having been dismissed, acquiring stand-by status, I was called by the Ministry of Culture to conclude the large rescue excavations in lignite mines and a dam construction by DEI Ltd.

Καταγραφή και έρευνα των σπηλαίων της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας. Πρώτα συμπεράσματα και προοπτικές

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 41-46.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The research program conducted by the Ephorate of Paleoanthropology-Speleology of Northern Greece at the Great Prespa Lake (Florina, Greece) aims firstly to the location, exploration, documentation and recording of the numerous rock shelters, caves and potholes situated on its banks.

Στην Αυγή των πρώτων αγροτών. Εκπαιδευτικές δράσεις στο νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 1-8.

The archaeological practice is a contemporary activity. Archaeological reasoning and interpretation reflects the way we think about ourselves and our social world. The way we manage the past is strongly determined by modern political and social issues and also affects the contemporary reality.

Ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι Θήρας

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επι-στημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Α, Μυτιλήνη: 153-162.

Until the early 1990s the shelter, constructed by Marinatos to protect the monuments in the prehistoric city he brought to light in the excavations conducted at Akrotiri on the island of Thera, under the auspices of the Archaeological Society at Athens, had functioned effectively.

Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου. Διαμόρφωση-ανάδειξη-αρχαιολογικά δεδομένα

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επι-στημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Α, Μυτιλήνη: 101-114.

The hill of Aghios Andreas (425 m.) is located in southern Siphnos, Greece, in a dominant and highly strategic position, since it controls a large part of the island, as well as a large part of the Aegean Sea. A mighty fortified citadel was founded at the top of the hill during the Mycenaean period (13th century BC).

Eργασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του οχυρωμένου προϊστορικού οικισμού στο Παλαμάρι της Σκύρου στο πλαίσιο των Κοινωνικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ)

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επι-στημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Α, Μυτιλήνη: 21-31.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

In 2000, the excavation of Palamari joined the EU co-financed projects through Fund of Credits Management for Archaeological Projects under the title “Research, Protection, Conservation and Configuration of the Fortified Prehistoric settlement of Palamari in Skyros”.

Khyan’s place in history. A new look at the chronographic tradition

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 277-285.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

An early date for Khyan and its implications for eastern Mediterranean chronologies

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 125-142.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Second thoughts on Cypriot pottery and first appearances

Στο I. Forster-Müller & N. Moeller (eds) 2018. The Hyksos Ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research. Proceedings of the Workshop of the Austrian Archaeological Institute and the Oriental Institute of the University of Chicago, Vienna, July 4-5, 2014, Wien: 125-142.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ