ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

Searching for Bronze Age in the Cyclades

Pharos 20 (2014): 117-143

The development of Bronze Age society in the Cyclades shows a unique flourishing of culture and maritime entrepreneurship over more than a millennium, influenced by and influencing adjacent culture on the Greek Mainland and Crete but maintaining its own distinctive identity.

Myrtos and Malia: Middle Minoan entente cordiale? Or unitary state?

Creta Antica 14 (2013) [2014]: 105-121

In the light of close cultural links in pottery and other crafts, and probably in administrative practices, this paper re-examines the nature of the relationship between Malia and Myrtos-Pyrgos at the end of the Protopalatial period in MM IIB, and the possibility of an unitary state in east-central Crete under the control of Malia.

Για τα 100 χρόνια της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών

Creta Antica 14 (2013) [2014]: 13-16

Το άρθρο αναφέρεται στο έργο της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών στην Κρήτη κατά τα εκατό έτη λειτουργίας της (από το 1908 έως το 2008), έτσι όπως το παρακολούθησε ο Στυλιανός Αλεξίου.

The faience finds of the Idaean Cave

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 91-142

The faience finds of the Idaean Cave compose a homogenous and interesting group amongst the votives that have been discovered in the sanctuary.

An upland early site in the Troodos mountain

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 1-27.

Χωρίς περίληψη