ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

Aegean Prehistory without Schliemann

Hesperia 85.1 (January-March 2016): 91-119

When Heinrich Schliemann appeared in the Aegean in the 1870s, prehistoric archaeology in Greece was headed for a future very different from the one that subsequently materialized.

Un cratère à anses animals

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 325-337

Without abstract