ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

Dragojna. Eine spätbronzezeitliche Höhensiedlung in den bulgarischen Rhodopen mit importierter mykenischer Keramik

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 45-97

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται η θέση Dragojna της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, η οποία βρίσκεται στις βόρειες παρυφές της οροσειράς της Ροδόπης, στη Βουλγαρία

Neolithic pottery from the DAI collection: Attica

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 1- 43

Η Νεολιθική περίοδος στην Αττική έχει προκαλέσει περιορισμένο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Jagddarstellungen in der spätmykenischen Kunst der Palast- und Nachpalastzeit

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 126 (2011) [2014]: 29-61

Το παρόν άρθρο ασχολείται με το θέμα των παραστάσεων κυνηγιού όπως αυτό απεικονίζεται στην τέχνη της ανακτορικής και μετα-ανακτορικής εποχής (ΥE IIIΑ-Γ).

The formation and use of dromoi in Early Mycenaean tombs

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 71-120

Το άρθρο εξετάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης των δρόμων των μυκηναϊκών τάφων και τους λόγους για τους οποίους αναδείχθηκαν σε βασικά στοιχεία της ταφικής αρχιτεκτονικής στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Exploring mobility patterns and biological affinities in the southern Aegean: first insights from Early Bronze Age eastern Crete

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 3-25

Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος και συνδυάζει για πρώτη φορά τις βιολογικές αποστάσεις πληθυσμιακών ομάδων με τις αναλύσεις σταθερών ισοτόπων του στροντίου σε ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα που προέρχονται από την Κρήτη στην Πρώιμη εποχή του Χαλκού (τρίτη χιλιετία π.Χ.).

The Minoan amphoroid krater: from production to consumption

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 147-201

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο πήλινου αγγείου που αποτελούσε μέρος τόσο του ύστερου μινωικού, όσο και του μυκηναϊκού σχηματολογίου: τον αμφοροειδή κρατήρα.

The beginnings of writing on Crete: theory and context

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 27-49

Το παρόν επιστημονικό άρθρο εξετάζει υπό νέα μεθοδολογική προσέγγιση την αρχή του συστήματος γραφής στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

Setting our sights on the distant horizon

Eurasian Prehistory, 11 (1-2) (2014): 203-236

The article constitutes the closing chapter of the proceedings of the Wenner Gren Workshop on “Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean,” which was held at Reggio Calabria in October of 2012.

Early seafaring and the archaeology of submerged landscapes

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 99-114

Sea level change has been a near-continuous accompaniment to human settlement in all coastal regions throughout the history of human existence on this planet, with sea levels persisting at levels at least 40–60 m below present for most of the time and sometimes dropping to more than twice this depth.