ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 44

Χωρίς περίληψη

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 41-43

Χωρίς περίληψη

Ακρωτήρι Θήρας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 36-38

Χωρίς περίληψη

Mycenaeans in Bavaria? Amber and gold from the Bronze Age site of Bernstorf

Antiquity 91.359 (2017): 1382-1385

In August 1998 the German archaeological world was stunned when two amateur archaeologists found decorated gold-sheet ornaments on a hill in Bavaria north of Munich, near a farm named Bernstorf, in the commune of Kranzberg. A Bronze Age fortified enclosure was known there, local amateurs having excavated it earlier in the 1990s; later, permission was granted for gravel extraction, trees were cleared and it was in this disturbed area that the gold appeared.

Working for a feast: textual evidence for state-organized work feasts in Mycenaean Greece

American Journal of Archaeology 121.2 (April 2017): 219-236

Communal feasting has provoked much interest among scholars of Aegean prehistory. Discussions of the archaeological, archaeozoological, and textual data of the Mycenaean Palatial period have provided important insights into the role of this ritual practice as part of a sociopolitical strategy of the Mycenaean elite.

Καστρί Σύρου

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 32-33

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τάς

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 31-32

Χωρίς περίληψη

Communication networks, interactions, and social negotiation in Prepalatial south-central Crete

American Journal of Archaeology 121.1 (January 2017): 5-37

The results of the GIS analyses emphasize that circular tombs were as a rule constructed near optimal paths. Nevertheless, the spatial pattern testifies to synchronic and diachronic variations, which, examined in the light of the distribution of non-Cretan grave goods, support the conclusion of previous research that different social strategies underlay the appearance and adoption of this burial type throughout the study area.