ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

Crisis in context: the end of the Late Bronze Age in the eastern Mediterranean

American Journal of Archaeology 120.1 (January 2016): 99-149

Explanations for the Late Bronze Age crisis and collapse in the eastern Mediterranean are legion: migrations, predations by external forces, political struggles within dominant polities or system collapse among them, inequalities between centers and peripheries, climatic change and natural disasters, disease/plague.

Agrarian settlement at Politiko-Troulia, 2008

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 183-198

Χωρίς περίληψη

Karlsruher Kykladika unter der Lupe. Zur Verbindung naturwissenschaftlicher Untersuchungen mit der Aufarbeitung des Erwerbs von Antiken ungewisser Provenienz

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 1-46

Η επιστροφή πρώιμων κυκλαδικών αντικειμένων από τη Συλλογή του Κρατικού Μουσείου της Βάδης στην Καρλσρούη προέκυψε ως συνέπεια της ανάγκης επανεξέτασης της προβληματικής πολιτικής αποκτημάτων του Μουσείου.

Mycenaean lapidary craftsmanship: the manufacturing process of stone vases

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 121-146

Το πρώτο σημαντικό σύνολο λίθινων αγγείων, λεπτομερώς σχεδιασμένων και περίτεχνων, ανακαλύφθηκε στην ελλαδική ηπειρωτική χώρα, στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών (Μεσοελλαδική ΙΙΙ - Υστεροελλαδική Ι), και η προέλευση των περισσοτέρων είναι, με βεβαιότητα, μινωική.

Adornment, ritual and identity: Inscribed Minoan jewellery

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 51-70

Στο προκείμενο άρθρο, εξετάζουμε εκ νέου επιλεγμένα ενεπίγραφα Μινωικά κοσμήματα αντικείμενα υπό το φως του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μελετών με επίκεντρο την ανατολική Μεσογειακή τέχνη του κοσμήματος και της σημασίας της.

‘…daß es keinen so gelehrten und tüchtigen Mann gibt als Sie’: The Heinrich Schliemann-Wilhelm Dörpfeld correspondance, 1879-1890

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 257-308

Προηγούμενες μελέτες για τη σχέση μεταξύ του Wilhelm Dörpfeld και του Heinrich Schliemann, καθώς επίσης και της επίδρασης που ασκούσε ο ένας στον άλλον, είχαν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις εκδόσεις του Ernst Meyer (το Briefwechsel II περιέχει μόνο επτά γράμματα από τον Dörpfeld και οκτώ από τον Schliemann), σε αναφορές που περιλαμβάνονται στην έκδοση των Herrmann - Maaß για την αλληλογραφία μεταξύ των Schliemann και Virchow, και σε κάποιες επιστολές του Dörpfeld στον πεθερό του Friedrich Adler (αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Βερολίνο).

Der ‘Heilige Baum’ und Kultkontinuität im Heraion von Samos

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 99-117

Το αμφιλεγόμενο «ιερό δέντρο» στο Ηραίο της Σάμου, το οποίο σύμφωνα με τον H. Walter αποτελούσε λατρευτικό δέντρο ήδη από την Εποχή του Χαλκού που οριοθετεί τις απαρχές του ιερού, ενώ σύμφωνα με τον Η. Kienast ένα δέντρο που είχε φυτρώσει τυχαία κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, αποτέλεσε το 2009 για τρίτη φορά αντικείμενο ανασκαφής.