ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

L’Acropoli di Atene durante il Neolitico Finale e il Bronzo Antico. Lo studio ex novo dei ritrovamenti dello scavo Levi sul pendio Sud: rapporto preliminare

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente XCII, Serie III.14 (2014) [2016]: 15-31

Τα ευρήματα από την ανασκαφή της νεολιθικής καλύβας που πραγματοποίησε το 1922 ο D. Levi στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης και το αρχαιολογικό υλικό που συνέλεξε το 1923 από δύο μικρές σπηλιές βόρεια του ναού του Ασκληπιού, δεν έχουν μελετηθεί επισταμένως ούτε δημοσιευθεί στην ολότητά τους εκτός από μια σύντομη δημοσίευση του 1930-1931 από τον ίδιο τον ανασκαφέα.

Death and burial in the age of the Cypriot city-kingdoms: social complexity based on the mortuary evidence

Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370 (NOV. 2013): 145-168

The major tenet of this paper is that mortuary behavior is a vehicle of social and political change leading to a heightened awareness of identity at death. Through shifting portrayals of identity and changes in the mortuary record, it is possible to highlight developments in the sociopolitical landscape over time and between regions.

An overview of the Late Helladic IIIC period in Anatolia

Talanta XLVI-XLVII (2014-2015): 7-26

When we look into western Anatolia in the LH IIIC period, an increase in Mycenaean pottery is observed in comparison with the preceding periods along the coast in settlements like Panaztepe, Liman Tepe, Bademgediği Tepe, Kadıkalesi, Miletos, and Cine-Tepecik.

Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation

Nature Communications 7 (open access)

Caldera-forming eruptions of island volcanoes generate tsunamis by the interaction of different eruptive phenomena with the sea. Such tsunamis are a major hazard, but forward models of their impacts are limited by poor understanding of source mechanisms.