ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Η «οφθαλμαπάτη» της στρωματογραφίας: Παραδείγματα από τη μαγούλα Ίμβρου Πηγάδι και το Σπήλαιο Θεόπετρας

Ανάσκαμμα 5 (2011): 75-86.

Όταν λέμε στρωματογραφία και ετυμολογoύμε τη λέξη, μας έρχεται στο νου ένα κέικ με επάλληλα καθαρά και ευδιάκριτα στρώματα, όπου σαφώς ξεχωρίζουν επίπεδα χρήσης, δάπεδα με πιθανό στρώμα επάλειψης, εστίες φωτιάς ή και κάποιος βόθρος απορριμμάτων.

Στα ίχνη των τελευταίων κυνηγών και τροφοσυλλεκτών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Ανάσκαμμα 5 (2011): 53-74.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, η ανασκαφική έρευνα του Στυλιανού Αλεξίου στη δυτική όχθη του αρχαίου ποταμού Καίρατου στην περιοχή του Κατσαμπά, 4 χιλιόμετρα βόρεια της Κνωσού και κοντά στο σημερινό λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, έφερε στο φως οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού αλλά και σημαντική συστάδα νεολιθικών ευρημάτων σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους.

Η ανασκαφή μιας ανασκαφής: Ο Νεολιθικός Κατσαμπάς μισόν αιώνα μετά την αποκάλυψή του

Ανάσκαμμα 5 (2011): 33-52.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, η ανασκαφική έρευνα του Στυλιανού Αλεξίου στη δυτική όχθη του αρχαίου ποταμού Καίρατου στην περιοχή του Κατσαμπά, 4 χιλιόμετρα βόρεια της Κνωσού και κοντά στο σημερινό λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, έφερε στο φως οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού αλλά και σημαντική συστάδα νεολιθικών ευρημάτων σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους.

Ψήφος ημιτελής ή τι μας λέει ένα μικρό τέχνεργο από τον οικισμό της Χαλκοκρατίας στο Κουκονήσι της Λήμνου

Ανάσκαμμα 5 (2011): 13-31.

Το κινητό εύρημα σε μια ανασκαφή είναι, πρώτα απ’ όλα, οι «μνήμες» που κουβαλάει. Και λέγοντας εδώ «μνήμες» εννοώ τις πληροφορίες που έκανε να ταξιδέψουν μες στον χρόνο ως εμάς, τους τυχαίους αποδέκτες του, αναπόδραστα χρεώστες απέναντι στην ερμηνεία, αν θέλουμε πράγματι να αποκαταστήσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο με το εκάστοτε συγκεκριμένο τέχνεργο, έναν διάλογο ανάμεσα στο τώρα εδώ και στο εκεί τότε.

Nomi Micenei in -QO-RO

Pasiphae IV (2010): 195-197.

Ènoto che -qo-ro corrisponde a –πολος dalla radice indoeuropea *q*ol- che présenta l’apofonia qualitativa di *qwel-, cfr. πέλομαι (v. DELG, s. v.). Ι composti nominali in - πολος sono molto numerosi. Il problema è stato analizzato da vari studiosi.

Il valore del segno metrico *112 = T a Tebe e a Pilo

Pasiphae IV (2010): 135-194.

La tavoletta TH Ft 140 présenta una somma da cui risulta che il sottomultiplo t del sistema / délie misure di capacità per arïdi ha il valore, rispetto all’unità di misura, di 1/12 e non di 1/10 come precedentemente definito in base a dati statistici.

Kavkania: Le mot de la fin

Pasiphae IV (2010): 117-134.

La publication de la fouille de Kavkania et de l’inscription en linéaire B qu’elle a livrée a suscité une mauvaise querelle alimentée par un pseudo-mycénologue qui eût été mieux inspiré en publiant les actes d’un colloque qu’il avait organisé en 2000 à Austin (Texas) -et qui ne verront jamais le jour- ou encore en menant à terme la publication du corpus des inscriptions en linéaire B de Pylos qu’il s’était engagé à réaliser.

Miceneo a-nu-to

Pasiphae IV (2010): 113-115.

Il lessema a-nu~to ricorre nelle seguenti tavolette: KN X 658 v., As 1516.12; TH Z 863, 864, 865, A[961]; TH Fq 132.2,198.5, 236.2, 240.9, 241.9, 244.1, 254[+]255.io, 276.9; a-nu-to-jo è invece attestato in KN X 697.2. Viene considerato unanimemente un antroponimo.

Considérations sur quelques inscriptions en linéaire A

Kadmos 49 (2011): 39-45.

On a déjà remarqué que. dans l’inscription (gravée sur un pithos) PE Zb 3 a-ka-ra ki-ta-na-si-ja-se HOMO+ZA, le -se final et l’idéogramme AB 100/102 = HOMO, en ligature avec AB 17/za, ont été ajoutés après coup par une autre main; on a ici, donc, l’alternance *ki-ta-na-si-ja/ki-ta-na-si-ja-se.

Re-Examining the Pylos Megaron Tablets

Kadmos 48 (2010): 107-123.

During the 1952 excavation season at Ano Englianos, sixteen fragmentary Linear B tablets were found in the Megaron of the Palace of Nestor. These tablets were found throughout the red mudbrick destruction layer in the Megaron, leading Blegen and Rawson to conclude that the tablets had fallen from an upper story above the Megaron.

Methodology in Mycenaean prosopography: The use of names as evidence

Kadmos 48 (2010): 93-106.

Prosopography has long played an important role in Mycenology. Because personal names account for a large proportion of the words found in the Linear B tablets, the activities of the individuals bearing those names can he studied in order to ascertain information about the members of Mycenaean society who populate the bureaucratic records.

Les allocations de laine des tablettes en Linéaire B de Thèbes

Kadmos 48 (2010): 77-92.

L’industrie textile mycénienne est connue en grande partie grâce aux tablettes en linéaire B de Cnossos et de Pylos, et une série d’études fondamentales ont permis de comprendre de façon approfondie ce secteur de l’économie palatiale. Mycènes, Tirynthe et Thèbes, en revanche, n’ont livré que peu de tablettes à ce propos et ne servent souvent que comme points de comparaison sur des sujets très spécialisés.