ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Χρήστος Τσούντας (1857-1934)

Μέντωρ 91 (Απρίλιος 2009): 6-34.

Στο άρθρο παρουσιάζεται εν συντομία ο βίος του Χρήστου Τσούντα. Ξεκινά με τις σπουδές του, τις σχέσεις του με τον Στέφανο Α. Κουμανούδη, τον διορισμό του στην Αρχαιολογική Εταιρεία και κατόπιν στην Υπηρεσία, καθώς και τις πρώτες του δημοσιεύσεις. Ο Τσούντας άρχισε την καριέρα του ως κλασικός αρχαιολόγος, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 1880 στράφηκε αποκλειστικά στην προϊστορική αρχαιολογία.

Use of space in a Neolithic village in Greece (Makri): Phytolith analysis and comparison of phytolith assemblages from an ethnographic setting in the same area

Journal of Archaeological Science 36.10 (October 2009): 2342-2352.

Phytolith analyses were conducted in a pottery Neolithic village (Makri) of Northern Greece in order to reconstruct aspects of past human activities as a function of both space and time. The analyses of phytolith assemblages were based on a reference collection of modern plant phytoliths, as well as an ethnographic study in an agropastoral community (Sarakini) in the same area that showed that many phytolith assemblages are characteristic of the activities carried out in different locations within and around the village.

Of stamps, loom weights and spindle whorls: Contextual evidence on the function(s) of Neolithic stamps from Ulucak, İzmir, Turkey

Journal of Mediterranean Archaeology 22.1 (2009): 3-27.

This study discusses the function(s) of Neolithic stamps and their designs by using two different lines of evidence. The function of the artifact itself is considered by using contextual information from the Neolithic site of Ulucak Höyük, located in the vicinity of İzmir in western Turkey. It will be argued that the co-occurrence of stamps with objects related to textile manufacturing – e.g. bone needles, spindle whorls and loom weights – at Ulucak allows us to interpret their function as stamps to make patterns, among other cultural media, on woven fabrics.

Considering living-beings in the Aceramic Neolithic of Cyprus

Journal of Mediterranean Archaeology 22.1 (2009): 75-99.

This paper seeks to provide an alternative perspective on the portrayal of as exclusively ‘resources’ in the existing archaeological literature; it also re examines the relationships between humans and non-human animals in the Early Aceramic Neolithic of Cyprus.

The construction of Mycenaean Tholoi

Proceedings of the Third International Congress on Construction History, Cottbus, (May 2009): 385-392.

The masonry dome, vaulted by means of the corbelling of stone blocks in horizontal courses, characterizes the Mycenaean tholos. The results, achieved researching the way by which the ‘Treasury of Atreus’ dome performs the actual condition of equilibrium and through the compilation of a complete survey, pointed out the display of the true-dome behaviour.

Mesolithic sites and surveys in Greece: A case study from the southern Argolid

Journal of Mediterranean Archaeology 22.1 (2009): 57-73.

Regional surveys in Greece have only rarely identified Mesolithic sites, which consist typically of small, unobtrusive scatters of microlithic artifacts. Recently, a site location model was used along with targeted surveys to identify Mesolithic sites in the Argolid, Epirus, and the Sporades, and the results suggest that the Mesolithic may have been overlooked in some early surveys because, in part, the characteristic features of Mesolithic assemblages were unknown at the time.

Tsunami waves generated by the Santorini eruption reached eastern Mediterranean shores

Geology 37 (2009): 943-946.

A sedimentary deposit on the continental shelf off Caesarea Maritima, Israel, is identified, dated, and attributed to tsunami waves produced during the Late Bronze Age (ca. 1630–1550 B.C.) eruption of Santorini, Greece. The sheet-like deposit was found as a layer as much as 40 cm thick in four cores collected from 10 to 20 m water depths. Particle-size distribution, planar bedding, shell taphoecoensis, dating (radiocarbon, optically stimulated luminescence, and pottery), and comparison of the horizon to more recent tsunamigenic layers distinguish it from normal storm and typical marine conditions across a wide (>1 km2) lateral area.

Palaeolithic industries from the island of Gavdos, near neighbour to Crete in Greece

Antiquity 83.321 (September 2009): online article

Gavdos lies in the Libyan Sea, approximately 21 nautical miles (nm) off the closest south-west Cretan shores and is the south-easternmost European territory before Africa - Libya/Tobruk is c. 160nm away. This is an easily targeted landfall of almost 33km², with an irregular terrain, rising up to 368m. The island offers anchorages along the north, east and south coasts. North of Gavdos is a stepping stone, Gavdopoula (Little Gavdos).