ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Linear A du and Cypriot su: a case of diachronic acrophony?

Kadmos 47 (2009): 57-66.

It has long been known that at least some ideograms of Linear A, and consequently their Linear B counterparts, were designed by acrophonic abbreviation. The most cited example is that of sign AB30, which represents not only the commodity ‘figs’ but also the phonetic value of ni, from the later attested Cretan gloss nikuleon.

A New Reading of PK ZB 21

Kadmos 47 (2009): 55-56.

PK Zb 21 is an inscribed pithos-rim fragment found in 1990 in a MM IIIB-LM IA destruction layer in Building 7 at Palaikastro, and published by Jan Driessen in 1991. The four signs are clearly inscribed, but Driessen noted the unusual shape of the first sign, and suggested that it could be a ligature of AB 13 and AB 40 (in the numbering-system advocated in the GORILA volumes).

Discussion de termes linéaires A et B

Kadmos 47 (2009): 50-54.

Dans la tombe à tholos sur la colline de la Képhala (v. ill.), au Nord de Knossos, on trouve deux signes linéaires A qui se lisent a-pi, incisés sur un bloc du jambage sud de l’entrée (‘stomion’) qui donne accès à la chambre funéraire.

The strangeness of Crete. Problems for the protohistory of Greek religion

στο Matthew Haysom & Jenny Wallensten (επιμ.), Current approaches to religion in ancient Greece. Papers presented at a symposium at the Swedish Institute at Athens, 17-19 April 2008 (Stockholm, 2011): 95-110.

Scholarship on Cretan religion has always emphasized the islands oddity. It emerges from the literature as a land of suckling and dying gods, prehistoric practices, and tribal initiation rites.

Ελεφάντινα κτένια από τη μυκηναϊκή συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Αρχαιολογική Εφημερίς 149 (2010): 145-208.

Η λευκότητα και η απαλή υφή του ελεφαντόδοντου αλλά και η δυσκολία ανεύρεσης του τύπου το καθιστά πολύτιμο, πρέπει να ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν από νωρίς στη χρήση του για την κατασκευή πολυτελών αντικειμένων από τους τεχνίτες του Αιγαίου.

Aspects of cult in early Thermos

Αρχαιολογική Εφημερίς 149 (2010): 1-60

In the heart of Aetolia, a wide mountain plain stretches out at the northeast of Lake Trichonis. At its eastern edge, on the verge of the Megalakkos height lies the site of Thermos. Thermos is known in history as a religious and political centre of the Aetolian League, an outcome of processes going back centuries.

Νεες θέσεις μυκηναϊκών νεκροταφείων στη νότια Ρόδο

Αρχαιολογική Εφημερίς 148 (2009): 223-274.

Αδιαμφισβήτητα, η περιφέρεια του ΝΑ Αιγαίου είχε τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στη μυκηναϊκή επέκταση προς τούς εμπορικούς σταθμούς της ΝΑ Μεσογείου. Οι Μυκηναΐοι χρησιμοποίησαν την περιοχή αυτή ως έναν ενδιάμεσο σταθμό στον θαλάσσιο δρόμο προς την Κύπρο και την ακτή της Συρίας-Παλαιστίνης. Η Ρόδος, ιδιαιτέρως, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της γειτνίασής της με τα εμπορικά λιμάνια της μικρασιατικής ακτής προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον των μυκηναϊκών κέντρων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

A “new” hippopotamus tusk from Mycenae

Αρχαιολογική Εφημερίς 148 (2009): 85-95.

Systematic research over the past 25 years has revealed that hippopotamus ivory was used in the Aegean from pre-palatial times until the late Mycenaean period. In addition to finished objects made from this material, parts of tusks have been recovered at Knossos, Thebes and Mycenae.

14C Dating of the Early to Late Bronze Age Stratigraphic Sequence of Aegina Kolonna, Greece

In M.B.H. Breese, L.E. Rehn & C. Trautmann (eds), Beam Interactions with Materials and Atoms. Proceedings of the Eleventh International Conference on Accelerator Mass Spectrometry Rome, Italy, September 14-19, 2008, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268 (2010): 1013-1021.

Aegina Kolonna, located in the center of the Saronic Gulf in the Aegean Mediterranean (Greece), is one of the major archaeological sites of the Aegean Bronze Age with a continuous stratigraphic settlement sequence from the Late Neolithic to the Late Bronze Age.

Socializing Geoarchaeology: Insights from Bourdieu’s Theory of Practice Applied to Neolithic and Bronze Age Crete

Geoarchaeology 25 (2010): 675-708.

Because the history of human life is about ways of inhabiting the world, geoarchaeology should play a central role in the archaeological program and cannot be reduced to a mere subspecialty of archaeology with its own autonomous theories and concerns. Hence there is a pressing need for theorizing; geoarchaeology cannot ignore nearly five decades of theoretical debates in archaeology.