ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2012

Ντικιλί Τάς

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 59 (2012): 58-61

Χωρίς περίληψη

Final Neolithic Crete and the southeast Aegean: supplement 1

Aegean Archaeology 11 (2011-2012) [2015]: 7-34

Διαβάστε το άρθρο

This work is the first in a series of articles intended as supplements to the book entitled “Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean”, published in 2014. Although the book was released only a year ago, it represents the state of research of early 2013, and in the meantime some new data have come to light which are relevant to the analysis of the transition between the Neolithic and the Early Bronze Age in the south Aegean.

Re-entering Tholos B at Koumasa: the double entrance reconsidered

Aegean Archaeology 11 (2011-2012) [2015]: 61-71

Διαβάστε το άρθρο

More than 100 years after the first excavation by Stephanos Xanthoudides, the resumption of the archaeological fieldwork at Koumasa created the rare opportunity to re-study one of the most important tholos cemeteries in the Mesara. The brilliant publication of the site, by Xanthoudides in 1924, remains until today one of the primary sources on Minoan tholoi.

Attribution studies of golden signet rings: new efforts in tracing Aegean goldsmiths and their workshops

Aegean Archaeology 11 (2011-2012) [2015]: 73-88

Διαβάστε το άρθρο

The task of attributing seals to different hands or workshops is still a desideratum in Aegean studies, for the identification of Aegean seal-engravers and goldsmiths and their stylistic output could dramatically change our knowledge of the use, circulation and social impact of certain seals or seal groups and refine our methods of dating this (often only roughly datable) medium.

Κουτάλες και κουτάλια από το νεολιθικό οικισμό της Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 25-33

Η κατασκευή κεραμικών σκευών κατά τη νεολιθική εποχή έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατακτήσει ένα πολύ υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων αυτής της εποχής, αλλά και στις σύνθετες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε οικισμό.

Έθιμα ταφής στην ΥΕΙΙΙ Ηλεία

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 55-68

Ο θάνατος υπήρξε πιθανώς ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα φιλοσοφικού και θρησκευτικού στοχασμού. Η τελετουργική ταφή, η οποία πηγάζει από την ενστικτώδη αδυναμία ή άρνηση του ανθρώπου να αποδεχθεί τον θάνατο ως το οριστικό τέρμα της ζωής, είναι συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό.

«…ὄρος Βέρμιον ἄβατον ὑπὸ χειμῶνος»: Τοπίο και κατοίκηση στην ημιορεινή Ημαθία

In Μ. Τιβέριος, Π. Νίγδελης & Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012): 26-63

Η αρχαιολογία, έχοντας ως κύριο στόχο της να προσεγγίσει και να κατανοήσει τους ανθρώπους του παρελθόντος, αναζητά, μελετά και ερμηνεύει τα υλικά κατάλοιπα των πολιτισμών τους.