ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2012

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το 2011. Μέρος Α΄: Έκθεση αποτελεσμάτων

Ακάμας 6 (Μάρτιος 2012): 2-10.

Κατά το Φθινόπωρο-Δεκέμβριο του 2011 εξελίχθησαν, μετά από καθυστέρηση οφειλόμενη σε λογιστικούς λόγους, για δέκατο-όγδοο, κατά σειράν, χρόνο, οι συστηματικές ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες και άλλες εργασίες του Τομέα Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο νότιο τμήμα της Σαλαμίνας

Considerations of the Scale of Radiocarbon Offsets in the East Mediterranean, and Considering a Case for the Latest (Most Recent) Likely Date for the Santorini Eruption

Radiocarbon 54:3-4 (2012): 449-474.

The debate over the dating of the Santorini (Thera) volcanic eruption has seen sustained efforts to criticize or challenge the radiocarbon dating of this time horizon. We consider some of the relevant areas of possible movement in the 14C dating—and, in particular, any plausible mechanisms to support as late (most recent) a date as possible.

Problems in the Measurement, Calibration, Analysis, and Communication of Radiocarbon Dates (with Special Reference to the Prehistory of the Aegean World)

Radiocarbon 54:3-4 (2012): 423-434.

Radiocarbon dating encounters (1) problems of reservoir effects and regional/seasonal variation affecting the chronological reliability of measurements, (2) problems of calibration of measurements via comparison with tree segments of known dendrochronological dates,

The Chronology of Tell el-Daba: A Crucial Meeting Point of 14C Dating, Archaeology, and Egyptology in the 2nd Millennium BC

Radiocarbon 54:3-4 (2012): 407-422.

Radiocarbon dating at the Tell el-Daba site in the Nile Delta has created an enigma for many years. Despite great efforts, the difference of about 120 yr between the chronology based on 14C dates and the one based on archaeological evidence linked to the Egyptian historical chronology has not been solved.

Des quartiers spécialisés d’artisans à l’époque géométrique

στο A. Esposito & G.M. Sanidas (επιμ.), «Quartiers» artisanaux en Grèce ancienne. Une perspective méditerranéenne (Lille 2012): 125-154.

The study concerns the question of the existence or not of specialized artisans areas in Geometric Greece. Since it is not possible to present the data from the entire Greek world, the discussion concentrates mostly in the comparison between Attica and Euboea.

Espaces de la production céramique et spécialisation artisanale entre Bronze et Fer en Égée

στο A. Esposito & G.M. Sanidas (επιμ.), «Quartiers» artisanaux en Grèce ancienne. Une perspective méditerranéenne (Lille 2012): 107-124.

This paper is the first step of a common work aiming at a definition of pottery production through consideration of artisanal space and comparison with other kinds of data like technical characteristics of the products or textual sources.

Mycenaeans and the Adriatic: A nautical challenge. Investigating the beginnings of navigation in the Adriatic Sea

Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 146-151.

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία γενική επισκόπηση των δυνατοτήτων και των ναυτικών παραμέτρων σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν εφικτός ο οργανωμένος, συχνά επαναλαμβανόμενος και στέρεα εδραιωμένος Μυκηναϊκός διάπλους της Αδριατικής θάλασσας, με στόχο τις εμπορικές συναλλαγές και την αναλόγως προκύπτουσα δραστηριότητα.

Υποβρύχια έρευνα στο σπήλαιο ‘Καθεδρικό’ στο Ακρωτήρι Χανίων

Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 86-91.

Κατά την διάρκεια υποβρύχιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2007 από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας στην περιοχή Ακρωτηρίου Χανίων, εντοπίστηκε καταβυθισμένο σπήλαιο με την επωνυμία ‘Καθεδρικό’.