ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

Ανασκαφή Μυκηνών

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 19-25

To 2010 η αρχαιολογική έρευνα στις Μυκήνες επικεντρώθηκε στο πεδίο μεν σε δύο σημεία, στην ανασκαφή δηλαδή της Ανατολικής Οικίας και, σε περιορισμένη έκταση, στην Κάτω Πόλη. Παράλληλα προχώρησε η μελέτη των ευρημάτων, από τις ανασκαφές των τελευταίων ετών στο Μουσείο των Μυκηνών.

Ανασκαφή στη Σκάλα Ωρωπού

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 9-18

Κατά το 2010 συνεχίστηκαν οι ανασκαφικές έρευνες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στον Δυτικό Τομέα του οικοπέδου του ΟΣΚ Σκάλας Ωρωπού, όπου εδώ και είκοσι πέντε περίπου χρόνια ερευνάται συστηματικά ο σημαντικός οικισμός των Γεωμετρικών-Αρχαϊκών χρονών, που ταυτίζεται με τον προκλασικό Ωρωπό, την ομηρική Γραία.

Λιμάνια του Ραμνούντος. Γεωμορφολογική και ενάλια αρχαιολογική έρευνα

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 1-8

H έρευνα του 2010 διεξήχθη σε δύο περιόδους στην παράκτια ζώνη του όρμου Ραμνούντος και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό και έρευνα των δύο λιμενικών λεκανών.

Wilhelm Dörpfeld: ο αρχιτέκτονας, ο αρχαιολόγος, ο φιλέλληνας

Ιόνιος Λόγος, τόμος Β' (2010): 160-186.

Το όνομα του Wilhelm Dörpfeld έχει στενά συνδεθεί με το ομηρικό ζήτημα, για τις απόψεις του μάλιστα αυτές o μεγάλος Γερμανός ανασκαφέας απέκτησε σφοδρούς εχθρούς, αλλά και θερμούς υποστηρικτές έως σήμερα.

Η ανασκαφική έρευνα στον προϊστορικό οικισμό του Αρχοντικού Γιαννιτσών

Εγνατία 14 (2010): 257-274.

Ο προϊστορικός οικισμός του Αρχοντικού βρίσκεται στις ΒΔ παρυφές της σημερινής εκτεταμένης, εύφορης πεδιάδας των Γιαννιτσών, 5 χλμ. ανατολικά της ομώνυμης πόλης και 4,5 χλμ. ΒΔ της αρχαίας Πέλλας. Ο οικισμός πλαισιώνεται από χαμηλούς λοφίσκους, που κλιμακώνονται ομαλά μέχρι τους πρόποδες του Πάικου.

Κεραμική γεωμετρικών χρόνων από τον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Μια μελέτη των κατώτερων στρωμάτων της τομής 23-13α

Εγνατία 14 (2010): 155-192.

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου απότελεί η εξέταση ενός μέρους της κεραμικής, που εντοπίστηκε στα κατώτερα στρώματα της τομής 23-13α, στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Η επιλογή του υλικού έγινε μέσα από ένα ευρύτερο σύνολο, με κριτήριο την ποιότητα των θραυσμάτων, το βαθμό διατήρησής τους, το είδος της διακόσμησής τους και, γενικότερα, τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από τη μελέτη τους, όπως η ταύτιση του σχήματος και του τύπου των αγγείων, η προέλευση και η χρονολόγησή τους.

Η εξέλιξη των αιχμών βελών αποκρουσμένου λίθου κατά την Εποχή του Χαλκού με ιδιαίτερη έμφαση στην Υστεροελλαδική περίοδο

Αρχαιολογικό Δελτίο 57 τόμος Α΄ Μελέτες (2002) [2010]: 1-52.

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει αφ’ ενός μεν μέσα από μία ευρύτερη τεχνολογική και γεωγραφική θεώρηση τις μορφολογικά συγγενείς αιχμές βελών της εποχής του Χαλκού, αφ’ ετέρου δε επικεντρώνεται στη μελέτη υλικού από θολωτούς τάφους της Μεσσηνίας.

Kirrha (Phocide)

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 545-549.

La fouille systématique franco-grecque sur le site de Kirrha a commencé en 2009, après plusieurs étapes préparatoires.

Malia, Secteur Pi

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 589-591.

La seconde campagne d'étude consacrée au secteur Pi fouillé en 2005, 2007 et 2008 s'est déroulée du 8 juin au 4 juillet 2009.

Argos: L’Aspis

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 551-566.

Dans le cadre du Programme d'étude topographique et architecturale de l'Aspis, cofinancé depuis 2005 par l'EFA et l'INSTAP, la campagne de 2009 a comporté, d'une part, des opérations de terrain, d'autre part, des travaux d'étude.

Etude des coutumes funéraires en Crète néopalatiale

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 (2010): 31-70.

Θέμα της παρούσας μελέτης είναι η ένδεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ταφικά έθιμα της νεοανακτορικής περιόδου (1650/1640-1440/1430 π.Χ.). Εκτίθενται οι διάφοροι παράγοντες, φυσικοί και πολιτισμικοί, που θα μπορούσαν να ευθύνονται για αυτό.

À propos des obsidiennes du palais de Malia

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 (2010): 1-29.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα ευρήματα από οψιανό που ανακαλύφθηκαν κατά τις πρόσφατες ανασκαφές που διεξήχθησαν στα προανακτορικά και πρωτοανακτορικά επίπεδα, μέσα ή δίπλα στο ανάκτορο των Μαλίων. Το υλικό αυτό εξετάστηκε από διάφορες απόψεις και πρωτίστως από τη σκοπιά της τεχνικής επεξεργασίας.

The role of Cyprus and the Mycenaean / Greek presence in the island from the End of Bronze Age to the first Phases of Iron Age

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 52 (2010): 149-167.

In the period following the fall of Mycenaean palaces, of the Hittite empire and the small states in Syro-Palestinian areas a likely new role for Cyprus seems to open. The island not only maintains its peculiar position as key point for trade but also becomes the cross-road for people who stop in Cyprus, often only provisioning, moving from and towards other countries.

Νέα δεδομένα από τις πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές της Λήμνου

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVIII (2010):311-346.

Η ιστορική μοίρα της Λήμνου, από την αχλύ της προϊστορίας ως τις μέρες μας είναι στενά συνυφασμένη αφενός με την καίρια γεωστρατηγική της θέση στην είσοδο σχεδόν των Δαρδανελλίων και αφετέρου με τη γεωμορφολογία της που πρόσφερε ασφαλείς όρμους και άφθονη, εύφορη καλλιεργήσιμη γη. Την πρώτη μεγάλη άνθηση της γνώρισε η Λήμνος ως γνωστόν, κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού με παραπάνω από 20 εντοπισμένους ως σήμερα οικισμούς.

Climate change and the demise of Minoan civilization

Climate of the Past 6 (2010): 525-530.

Climate change has been implicated in the success and downfall of several ancient civilizations. Here we present a synthesis of historical, climatic, and geological evidence that supports the hypothesis that climate change may have been responsible for the slow demise of Minoan civilization.